Nowa Karta! Szok! Co proponuje MEN?

GN1916

 

Znamy projekt zmian w Karcie Nauczyciela! W Głosie Nauczycielskim nr 19 z 10 maja br. przedstawiliśmy szczegóły projektu ustawy wprowadzającego poważne zmiany w "nauczycielskiej konstytucji". Dotyczą one m.in. zasad oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego, systemu wynagradzania i zmian w dodatkach do wynagrodzeń, urlopu dla poratowania zdrowia, czasu pracy pedagogów i psychologów oraz urlopu wypoczynkowego dyrektorów i wicedyrektorów oraz jeszcze innych kwestii. Ewentualnej nowelizacji KN towarzyszy projekt nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, z którego można wyczytać ważne informacje o tym, jak będą wynagradzani nauczyciele uczący przedmiotów z ramowych planów nauczania i pozostali.

 

GN1945

 

Oto, co napisaliśmy:

>> Nauczycielu, w nowym systemie wynagradzania państwo zagwarantuje ci tylko część obecnych zarobków. Dyplomowani mogą stracić nawet 1,3 tys. zł! Dotarliśmy do ministerialnego projektu zmian w Karcie Nauczyciela.

>> Nauczyciel będzie oceniany na każdym kroku, na jego awans większy wpływ zyska kurator. Urlop dla poratowania zdrowia belfer otrzyma tylko w pewnych warunkach. Tak mówi projekt Karty Nauczyciela, do którego dotarliśmy.

>> MEN, rozdzielając pieniądze na oświatę, zamierza brać pod uwagę nie tylko liczbę uczniów, ale też oddziałów szkolnych. Główna część subwencji ma być liczona tylko na wynagrodzenia nauczycieli "ramówkowych".

 

Polecamy numer 19 GN w wersji elektronicznej!