Aktualności

Wersja do wydruku
jw

List: Czy tak po prostu, po ludzku nie jest Pani wstyd?

list MEN

Czy tak po prostu, po ludzku, nie jest Pani wstyd? – zapytał Andrzej Kupczak, nauczyciel z Oławy, w liście otwartym do minister edukacji. I załączył ofertę pracy dla sprzedawcy w sklepie z wynagrodzeniem 3250 zł. Publikujemy cały list!

>> NASZA ANKIETA O PODWYŻKACH: ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA!

(23.02) "Niepodległa" w szkołach za 2 mln zł

 

Szkoły w całej Polsce mają z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizować wystawy pamiątek oraz wycieczki tematyczne. Rząd przeznaczył na ten cel jednak tylko 2 mln zł

 

(23.02) Katecheta wychowawcą klasy? Tak chce MEN

 

Dyrektorzy będą mogli powierzać funkcję wychowawcy klasy katechetom. I nie tylko osobom świeckim, ale także księżom, zakonnicom i zakonnikom. Tak przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

 

Subskrybuje zawartość