(10.05) Wyposażą pracownie - ze środków z subwencji oświatowej