(14.02) ZNP: Rzetelne nauczanie historii to bezwzględny obowiązek nauczycieli