(13.02) MEN: W pracy przedszkola nie przewidziano ferii zimowych i wakacji