Wersja do wydruku

(10.03) "Pakiet" dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 Jak pracować z sześciolatkiem w I klasie, w jaki sposób pomóc zaadaptować się dziecku w szkole, jak należy współpracować z rodzicami? - odpowiedzi na te pytania można znaleźć w "Pakiecie do samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej" przygotowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

(10.03) MEN może już pisać podręcznik

 

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która pozwala MEN-owi zlecić opracowanie i wydanie podręcznika.  Identyczne prawo przysługiwać ma Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wydania podręczników do szkół artystycznych.

 

Subskrybuje zawartość

Emeryt może stracić 582 zł

Nauczyciel emeryt, który skorzystał
z emerytury przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego
i uzyskuje zarobki 3164 zł (brutto), musi się liczyć ze zmniejszeniem świadczenia. Większość nauczycieli po przejściu na emeryturę nadal jest aktywna zawodowo, czasami pracują nawet w kilku szkołach. Zarówno ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, jak i przechodzący na wcześniejszą emeryturę odczuwają pewien rodzaj nierównego traktowania w zatrudnieniu. Pozbawieni są bowiem niektórych uprawnień związanych z ochroną zdrowia, a ponadto ci na wcześniejszej emeryturze martwią się,
że część ciężko zarobionych pieniędzy muszą oddać ZUS.

>> Więcej - w "Bliżej Prawa"
w GN nr 42 z 17 października br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość