Wersja do wydruku

(29.02) Likwidują stołówki, rodzice płacą więcej

Po masowej likwidacji w latach 2010-2011 szkolnych stołówek w Warszawie pracę straciło 80 osób. Nie oznacza to jednak, że obiady dla dzieci potaniały, wręcz przeciwnie - są droższe o 30 proc.

 

(29.02) Uczelnie i szkoły zawodowe nie uczą skutecznie?

Polskie uczelnie i szkoły zawodowe kładą zbyt duży nacisk na wiedzę uczniów, a zbyt małą na ich postawy - do takich wniosków doszli eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych po przeprowadzeniu specjalistycznych badań.

 

(28.02) MEN zaprasza rodziców

Minister edukacji Krystyna Szumilas zaprosiła organizacje skupiające rodziców uczniów do udziału w Forum Rodziców.

 

"Oświacie potrzebny jest dialog wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją. Dlatego niezbędne dla mnie jest zaangażowanie rodziców w proces podnoszenia jakości pracy szkoły" - czytamy w zaproszeniu Szumilas do organizacji rodzicicelskich.

 

Subskrybuje zawartość

Ostatnie roszady kadrowe w wygaszanych gimnazjach

Nauczyciele wygaszanych gimnazjów muszą radzić sobie sami na rynku pracy. Co prawda w art. 224 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe znalazł się zapis o pierwszeństwie w zatrudnieniu nauczycieli gimnazjów – co istotne – z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy, a nie jego rozwiązania, ale wydaje się, że jest to ułatwienie czysto teoretyczne. Pozostaje więc współpraca koleżeńska w ramach gminy i próba zaangażowania organu prowadzącego. Początki pewnych projektów zatrudnienia po rozwiązaniu umów 31 sierpnia 2019 r. można już zarysować w planach kadrowych na rok  szkolny 2018/2019. Co bardziej zapobiegliwi zaczynają więc od "przyczółku", jakim jest dodatkowa praca w niepełnym wymiarze w sąsiednich szkołach.

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 16
z 18 kwietnia br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2