Wersja do wydruku

(9.09) Obama: Potrzebujemy więcej nauczycieli

Zwiększenie zatrudnienia w oświacie i modernizacja szkół - to element ogłoszonego dziś w nocy przez prezydenta USA Baracka Obamę programu ratunkowego dla gospodarki.

 

Prezydent przemawiał przed połączonymi izbami Kongresu, gdzie przedstawiał szczegóły swojego planu pobudzenia gospodarki wartego ok. 450 mld dolarów.

 

(09.09) Prezydent podpisał ustawę ws. szkolnictwa zawodowego

Kancelaria prezydenta poinformowała, że 8 września prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która wprowadza zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym.

 

"Zasadniczym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego oraz zharmonizowanie go z rynkiem pracy" - informuje kancelaria prezydenta.

 

(9.09) Jak się żyje z oświaty

Duża część prywatnych szkół dla dorosłych to fikcja służąca wyciąganiu publicznych pieniędzy - informuje piątkowa "Gazeta Wyborcza".

 

Tego typu placówki otrzymują od państwa co miesiąc za każdego ucznia dotację wynoszącą kilkaset złotych, bez względu na to, czy uczniowie w ogóle pojawiają się w szkole. Dzięki temu duża część szkół dla dorosłych to wydmuszki służące zarabianiu pieniędzy.

 

Subskrybuje zawartość

Casus. Sprawiedliwy podział godzin ponadwymiarowych

Organ prowadzący (gmina) nie jest uprawniony do ustalania limitu godzin ponadwymiarowych - przypomina Teresa Konarska w "Bliżej prawa". Obecnie godziny ponadwymiarowe stają się dobrem rzadkim, tym większe emocje przy ich podziale.
W jego trakcie okazuje się, że często zasady ich przydzielania nie wynikają z przepisów tylko ze zwyczajów, co później stwarza wątpliwe sytuacje. Przepisy dotyczące przydzielania godzin ponadwymiarowych są stabilne. Niewielką zmianę przewiduje się tylko incydentalnie, czyli na rok szkolny 2019/2020 w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Autorka odnosi sie do sytuacji opisanej przez Czytelniczkę: "gmina na rok szkolny 2016/2017 określiła limit godzin ponadwymiarowych na dwie godziny maksymalnie". Polecamy artykuł
w następnym numerze naszego tygodnika
(GN nr 3 z 18 stycznia 2017 r.).

Fot. Shutterstock

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Razem przeciw reformie

Manifa 20161

Certyfikat dla Głosu

certyfikat