Wersja do wydruku

(1.02) Zalewska o edukacji o Holokauście

Auschwitz

Minister edukacji Anna Zalewska powołała Radę opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście, której pierwsze spotkanie odbyło się wczoraj, 31 stycznia br. Silną grupą w radzie są historycy IPN, instytucji popierającej pomysł karania za przypisywanie "wbrew faktom" narodowi polskiemu współodpowiedzialności za Holokaust

 

(31.01) Otrzymałeś dodatek wyrównawczy? Dziś ostatni dzień

 

Dziś mija termin wypłaty przez samorządy ewentualnych jednorazowych dodatków uzupełniających za 2017 rok. Obowiązek wypłaty dodatków mają te gminy i powiaty, które w trakcie roku naliczały nauczycielom zbyt niskie wynagrodzenia

 

(31.01) Nowa podstawa podpisana

 

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała nową podstawę programową dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia

 

Subskrybuje zawartość

Uzupełnienie etatu w okresie przejściowym reformy

Uzupełnienie etatu, określone przez art. 22 KN, jest instytucją, która ma na celu
w sytuacjach kryzysowych utrzymać mianowanie i etat w pełnym wymiarze.

I z takimi sytuacjami mamy do czynienia teraz, w okresie przejściowym reformy edukacji. Uzupełnienie polega na nałożeniu przez organ prowadzący na nauczyciela obowiązku (dyspozycja) podjęcia pracy
w innej szkole lub szkołach, na tym samym lub za zgodą nauczyciela na innym stanowisku. Mamy więc do czynienia
z pewnym nakazem pracy, co oznacza,
że jeżeli są spełnione wszystkie warunki
do uzupełnienia, nauczyciel musi się poddać dyspozycji przełożonego. W okresie przejściowym, czyli do 31 sierpnia 2019 r., uzupełnienie zostało rozszerzone.

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 9
z 28 lutego br.

Fot. Thinkstock

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2