Wersja do wydruku

(14.05) Do jutra dyrektor powinien poinformować o zmianach organizacyjnych

 

Jutro mija termin, w jakim dyrektor gimnazjum powinien poinformować nauczycieli o zmianach organizacyjnych związanych z wygaszaniem kształcenia w gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019, a tym samym - o tym, ilu nauczycieli zachowa pracę w szkole

 

(11.05) Sejm zamknięty dla niektórych wycieczek. Parlament tylko dla wybranych?

 

W wyniku decyzji władz Sejmu, parlament mogą odwiedzać tylko niektóre wycieczki szkolne - skarżą się posłowie

 

(10.05) Wyposażą pracownie - ze środków z subwencji oświatowej

 Około 88 mln zł przeznaczy MEN na dofinansowanie wyposażenia pracowni przyrodniczych. Pieniądze pochodzić jednak będą nie z dodatkowych środków wygospodarowanych przez rząd, ale z rezerwy subwencji oświatowej, czyli tego, co już jest do podziału w kasie przeznaczonej na oświatę

 

Subskrybuje zawartość

Wypłata odprawy po rozwiązaniu stosunku pracy

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nauczyciel nabywa prawo do odprawy. W przypadku zatrudnionych na podstawie mianowania wysokość odprawy i warunki przyznania określa Karta. W przypadku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony KN odsyła do przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze, tracący pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, także mają prawo do odprawy (na zasadach powszechnie obowiązujących). Jakie jeszcze obowiązki ma pracodawca (oprócz finansowych) wobec zwalnianych?

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 24
z 13 czerwca br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2