Wersja do wydruku

(27.12) Autorka "pedagogiki serca" nie żyje

 

Prof. Maria Łopatkowa, wybitna pedagog, jedna z najbardziej zasłużonych polskich obrońców praw dziecka, nie żyje. Miała 89 lat

 

(22.12) MEN podzieliło subwencję

 

Do gmin popłyną większe pieniądze na dzieci sześcioletnie, które obowiązkowe przygotowanie przedszkolne zrealizują w przedszkolach, a nie w oddziałach przedszkolnych w szkołach

 

Tak zakłada podpisane przez minister edukacji Annę Zalewską rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r.

 

(22.12) Jak dzieci korzystają z Internetu?

 

76 proc. gospodarstw domowych z dziećmi w wieku 5-15 lat wykorzystują internet w edukacji - tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego

 

Subskrybuje zawartość

Casus. Sprawiedliwy podział godzin ponadwymiarowych

Organ prowadzący (gmina) nie jest uprawniony do ustalania limitu godzin ponadwymiarowych - przypomina Teresa Konarska w "Bliżej prawa". Obecnie godziny ponadwymiarowe stają się dobrem rzadkim, tym większe emocje przy ich podziale.
W jego trakcie okazuje się, że często zasady ich przydzielania nie wynikają z przepisów tylko ze zwyczajów, co później stwarza wątpliwe sytuacje. Przepisy dotyczące przydzielania godzin ponadwymiarowych są stabilne. Niewielką zmianę przewiduje się tylko incydentalnie, czyli na rok szkolny 2019/2020 w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Autorka odnosi sie do sytuacji opisanej przez Czytelniczkę: "gmina na rok szkolny 2016/2017 określiła limit godzin ponadwymiarowych na dwie godziny maksymalnie". Polecamy artykuł
w następnym numerze naszego tygodnika
(GN nr 3 z 18 stycznia 2017 r.).

Fot. Shutterstock

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Razem przeciw reformie

Manifa 20161

Certyfikat dla Głosu

certyfikat