Wersja do wydruku

(3.02) Ruszył rejestr orzeczeń dyscyplinarnych

Tylko do 28 lutego br. osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela mogą żądać wglądu do informacji znajdujących się w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) prowadzonym przez MEN. Od 1 marca br. prawo uzyskania informacji z rejestru przysługiwać będzie tylko dyrektorowi szkoły

 

(2.02) Nowa podstawa 14 lutego br.

 

Ministerstwo edukacji zakończyło konsultacje rozporządzenia wprowadzającego nową podstawę programową do szkoły podstawowej. Dokument zostanie podpisany 14 lutego br.

 

(1.02) OPZZ: Popieramy referendum, apelujemy o zbieranie podpisów

 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych popiera inicjatywę referendum w sprawie reformy oświaty. Centrala zwróciła się do swoich członków z apelem o włączenie się w akcję zbierania podpisów

 

Subskrybuje zawartość

Gdy reforma u bram... Atrakcyjne "kompensówki"

Pisaliśmy już o tym kto i co może zrobić, by po stanie nieczynnym przejść
na "kompensówkę" (GN nr 6 z 8 lutego). Teraz wyjaśniamy na czym polega uszczegółowienie warunków i zasad
tego świadczenia w nowych przepisach ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe.
Teresa Konarska omawia przypadki rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, w których nauczyciel może ubiegać sie o przyznanie świadczenia komensacyjnego. W sytuacji, gdy w wyniku przekształceń w oswiacie zabraknie pracy, "kompensówka" może okazać się korzystnym wyjściem awaryjnym - planem B. Więcej na ten temat w "Bliżej prawa"
(GN nr 8 z 22 lutego 2017 r.).

Fot. Shutterstock

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Razem przeciw reformie

Manifa 20161

Certyfikat dla Głosu

certyfikat