Wersja do wydruku

(15.03) ZNP: Nie zgadzamy się na pensje tylko dla nauczycieli "z ramówek"

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec modelu finansowania oświaty, który zabezpiecza w subwencji oświatowej środki na pokrycie pełnych kosztów wynagrodzeń nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania, z wyłączeniem nauczycieli specjalistów, nauczycieli świetlic i bibliotek - podkreślił ZNP w opinii do proponowanego przez MEN nowego modelu finansowania wynagrodzeń

 

(15.03) Waloryzacja 2017: MEN nie chce dać więcej

 

Od 20 do 40 zł - o tyle ma wzrosnąć minimalne wynagrodzenie nauczycieli. Ministerstwo edukacji obstaje przy stawkach zaproponowanych pod koniec stycznia br.

 

(14.03) Szkoły będą kształciły w 213 zawodach - rozporządzenie podpisane

 

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego podpisane. Dokument określa określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone od 1 września 2017 r.

 

Subskrybuje zawartość

Ograniczenie zatrudnienia. Sprawdź co się zmienia!

Ograniczenie zatrudnienia w sytuacji, gdy brakuje godzin, jest najkorzystniejszą formą przekształcenia stosunku pracy, ale pod warunkiem że wymiar zajęć nie jest niższy niż 1/2 etatu, bo to gwarantuje proporcjonalne wynagrodzenie na dopuszczalnym poziomie. Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo Oświatowe dają możliwość ograniczenia etatu do wymiaru niższego niż połowa tygodniowego wymiaru zajęć, jednocześnie utrzymując zasadę proporcjonalności wynagrodzenia. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na ograniczenie zatrudnienia, należy o tym pamiętać! Więcej w "Bliżej prawa" (GN nr 13 z 29 marca br.).

Fot. Shutterstock

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Razem przeciw reformie

Manifa 20161

Certyfikat dla Głosu

certyfikat