Wersja do wydruku

(20.03) Referendum szkolne. Podpisy zbieramy do końca!

"Jestem przekonany, że mamy już pół miliona podpisów, ale ta liczba nie jest zadowalająca, chcemy, by podpisów było zdecydowanie więcej " - mówił dziś prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas briefingu prasowego. To jednak nie koniec zbiórki - trwa do końca marca! Związek apeluje: zbierzmy jak najwięcej podpisów!

 

(20.03) Nowe "ramówki" podpisane

 

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Nowe "ramówki" zaczną wchodzić w życie od roku szkolnego 2017/2018

 

(17.03) Nowe terminy na arkusze

 

Ministerstwo edukacji zmieniło termin przedstawienia przez dyrektora szkoły arkusza organizacyjnego i termin zatwierdzenia arkusza przez organ prowadzący. Kształt samych arkuszy ulegnie zmianie

 

Subskrybuje zawartość

Ograniczenie zatrudnienia. Sprawdź co się zmienia!

Ograniczenie zatrudnienia w sytuacji, gdy brakuje godzin, jest najkorzystniejszą formą przekształcenia stosunku pracy, ale pod warunkiem że wymiar zajęć nie jest niższy niż 1/2 etatu, bo to gwarantuje proporcjonalne wynagrodzenie na dopuszczalnym poziomie. Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo Oświatowe dają możliwość ograniczenia etatu do wymiaru niższego niż połowa tygodniowego wymiaru zajęć, jednocześnie utrzymując zasadę proporcjonalności wynagrodzenia. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na ograniczenie zatrudnienia, należy o tym pamiętać! Więcej w "Bliżej prawa" (GN nr 13 z 29 marca br.).

Fot. Shutterstock

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Razem przeciw reformie

Manifa 20161

Certyfikat dla Głosu

certyfikat