Wersja do wydruku

(17.05) Noc Muzeów w Ministerstwie Edukacji Narodowej

 

Ministerstwo edukacji otworzy 19 maja podwoje swojej siedziby przy Al. Szucha 25 w Warszawie. W ramach Nocy Muzeów będzie można się przenieść w okres dwudziestolecia międzywojennego, posłuchać szlagierów z tamtego okresu, obejrzeć wystawę, wziąć udział w konkursie

 

(16.05) Episkopat chce, by państwo kontrolowało życie osobiste nauczycieli

Działająca przy episkopacie Rada Szkół Katolickich domaga się, by jednym z kryteriów oceny pracy nauczycieli był "własny przykład nauczyciela" w m.in. "umiłowaniu Ojczyzny" i propagowaniu "tradycji narodowych". To nowa wersja pomysłu oceniania nauczycieli za ich moralność. Przy okazji rada sugeruje, że nauczyciele nie są dość patriotyczni i nie znają narodowych tradycji

 

(15.05) MEN dofinansuje wystawę lub wycieczkę. Pod warunkiem, że będzie patriotyczna

 

Do 11 czerwca br. szkoły mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach MEN-owskiego programu "Godność. Wolność. Niepodległość". Szkoła może w ten sposób pozyskać na organizację wystawy lub "wycieczki patriotycznej" od 3 do 10 tys. zł
   

 

Subskrybuje zawartość

Wypłata odprawy po rozwiązaniu stosunku pracy

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nauczyciel nabywa prawo do odprawy. W przypadku zatrudnionych na podstawie mianowania wysokość odprawy i warunki przyznania określa Karta. W przypadku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony KN odsyła do przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze, tracący pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, także mają prawo do odprawy (na zasadach powszechnie obowiązujących). Jakie jeszcze obowiązki ma pracodawca (oprócz finansowych) wobec zwalnianych?

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 24
z 13 czerwca br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2