Wersja do wydruku

(5.01) Dzieci z Aleppo potrzebują pomocy

 

W ostatnich dniach ze zniszczonego Aleppo w Syrii siły międzynarodowe ewakuowały niemal 50 tys. osób, w tym wiele dzieci. Najmłodsi potrzebują ciepłej odzieży, żywności, wody i leków - w Syrii panuje bowiem zima

 

(4.01) Będzie podpis, będzie referendum?

Jeżeli prezydent Andrzej Duda podpisze ustawy likwidujące gimnazja, to można się spodziewać inicjatywy dotyczącej ogólnopolskiego referendum w sprawie zmian w oświacie. Inicjatywę w tej sprawie podjęły wspólnie ZNP, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Razem, Inicjatywa Polska oraz szereg organizacji społecznych

 

(3.01) Likwidacja gimnazjów ma kosztować Warszawę 80 milionów

 

Władze Warszawy szacują koszt likwidacji gimnazjów w efekcie reformy Anny Zalewskiej na około 80 milionów złotych. Do tego trzeba doliczyć koszty odpraw dla nauczycieli, którzy stracą pracę

 

Subskrybuje zawartość

Casus. Sprawiedliwy podział godzin ponadwymiarowych

Organ prowadzący (gmina) nie jest uprawniony do ustalania limitu godzin ponadwymiarowych - przypomina Teresa Konarska w "Bliżej prawa". Obecnie godziny ponadwymiarowe stają się dobrem rzadkim, tym większe emocje przy ich podziale.
W jego trakcie okazuje się, że często zasady ich przydzielania nie wynikają z przepisów tylko ze zwyczajów, co później stwarza wątpliwe sytuacje. Przepisy dotyczące przydzielania godzin ponadwymiarowych są stabilne. Niewielką zmianę przewiduje się tylko incydentalnie, czyli na rok szkolny 2019/2020 w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Autorka odnosi sie do sytuacji opisanej przez Czytelniczkę: "gmina na rok szkolny 2016/2017 określiła limit godzin ponadwymiarowych na dwie godziny maksymalnie". Polecamy artykuł
w następnym numerze naszego tygodnika
(GN nr 3 z 18 stycznia 2017 r.).

Fot. Shutterstock

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Razem przeciw reformie

Manifa 20161

Certyfikat dla Głosu

certyfikat