Wersja do wydruku

(17.03) Nowe terminy na arkusze

 

Ministerstwo edukacji zmieniło termin przedstawienia przez dyrektora szkoły arkusza organizacyjnego i termin zatwierdzenia arkusza przez organ prowadzący. Kształt samych arkuszy ulegnie zmianie

 

(17.03) MEN ogłosiło nowe zasady rekrutacji

 

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenia dotyczące rekrutacji do szkół po wprowadzeniu nowego ustroju szkolnego

 

(17.03) Nauczyciele-biliotekarze boją się o swoją przyszłość. MEN odpowiada

 

Nie prowadzimy żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. Informacje sugerujące takie działania są nieprawdziwe - ogłosiło ministerstwo edukacji komentując m.in. ujawnione przez nas pomysły MEN na nowy system wynagradzania nauczycieli

 

Subskrybuje zawartość

Ograniczenie zatrudnienia. Sprawdź co się zmienia!

Ograniczenie zatrudnienia w sytuacji, gdy brakuje godzin, jest najkorzystniejszą formą przekształcenia stosunku pracy, ale pod warunkiem że wymiar zajęć nie jest niższy niż 1/2 etatu, bo to gwarantuje proporcjonalne wynagrodzenie na dopuszczalnym poziomie. Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo Oświatowe dają możliwość ograniczenia etatu do wymiaru niższego niż połowa tygodniowego wymiaru zajęć, jednocześnie utrzymując zasadę proporcjonalności wynagrodzenia. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na ograniczenie zatrudnienia, należy o tym pamiętać! Więcej w "Bliżej prawa" (GN nr 13 z 29 marca br.).

Fot. Shutterstock

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Razem przeciw reformie

Manifa 20161

Certyfikat dla Głosu

certyfikat