Wersja do wydruku

(11.05) Projekty kolejnych podstaw programowych do prekonsultacji

 

Ministerstwo edukacji udostępniło projekty kolejnych podstaw programowych, m.in. do filozofii, łaciny, języka obcego nowożytnego i historii sztuki. W ramach prekonsultacji wszyscy zainteresowani mogą się podzielić z MEN uwagami na temat projektów

 

(11.05) MEN: Zamiast indywidualnego nauczania edukacja włączająca

 

Ministerstwo edukacji dąży do edukacji włączającej - zapowiedział resort Anny Zalewskiej w odpowiedzi na krytykę rodziców dzieci niepełnosprawnych oburzonych pomysłami na ograniczenie indywidualnego nauczania

 

(10.05) Małopolska kurator oczekuje od szkół apolityczności i krytykuje "totalną opozycję"

 

Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, wezwała szkoły do zachowania "zasady apolityczności". Jednocześnie skrytykowała "totalną opozycję" za "totalną arogancję"

 

Subskrybuje zawartość

Bliżej prawa. Jak płacić za godziny doraźne?

Często są kłopoty z ustaleniem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, a zwłaszcza godziny doraźnych zastępstw powierzanych ad hoc. Organy prowadzące najchętniej proponowałyby dyrektorom, aby skłonili nauczycieli do pracy w tych godzinach gratis. Inny problem to stawka, według której należy wypłacać za godziny doraźnego zastępstwa. Wiadomo, że im większy tygodniowy wymiar zajęć, tym stawka za godziny niższa i w związku z tym wiele organów prowadzących optuje za wypłacaniem według stawek korzystniejszych (dla samorządu). Wszystko to się dzieje w sytuacji, kiedy przepisy wyraźnie określają zasady.

Więcej na ten temat
w "Bliżej prawa"
w następnym numerze
- Głosie nr 22 z 31 maja br.

 Fot. Dreamstime

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

910 tys. podpisów!!!

Refrendum_szkolne2

Certyfikat dla Głosu

certyfikat