Wersja do wydruku

(5.04) ZNP: Brak podwyżek to wina Anny Zalewskiej

 

Rozporządzenie wprowadzające podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli zostało podpisane zbyt późno. Za brak pieniędzy na kontach nauczycieli winę ponosi minister Anna Zalewska - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

(5.04) Arkusze organizacyjne - ważne zmiany zatwierdzone!

 

W arkuszach organizacyjnych przedszkoli i szkół dyrektorzy będą musieli umieścić dokładne informacje o nauczycielach i przydzielonych im godzinach. Ministerstwo edukacji zmieniło rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

 

(4.04) MEN: Nasza siedziba to skarb kultury

 

Budynek MEN przy al. Szucha 25 jest w całości zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków w 1973 r. W poprzednich latach też wydawano pieniądze na jego remont - poinformowało ministerstwo edukacji

 

Subskrybuje zawartość

Ostatnie roszady kadrowe w wygaszanych gimnazjach

Nauczyciele wygaszanych gimnazjów muszą radzić sobie sami na rynku pracy. Co prawda w art. 224 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe znalazł się zapis o pierwszeństwie w zatrudnieniu nauczycieli gimnazjów – co istotne – z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy, a nie jego rozwiązania, ale wydaje się, że jest to ułatwienie czysto teoretyczne. Pozostaje więc współpraca koleżeńska w ramach gminy i próba zaangażowania organu prowadzącego. Początki pewnych projektów zatrudnienia po rozwiązaniu umów 31 sierpnia 2019 r. można już zarysować w planach kadrowych na rok  szkolny 2018/2019. Co bardziej zapobiegliwi zaczynają więc od "przyczółku", jakim jest dodatkowa praca w niepełnym wymiarze w sąsiednich szkołach.

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 16
z 18 kwietnia br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2