Wersja do wydruku

(21.05) Anna Zalewska obiecuje: Szkoły będą przygotowane na podwójny rocznik

 Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą w przyszłym roku rywalizowali ze sobą o te same miejsca w szkołach ponadpodstawowych - zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska. W rzeczywistości jednak wszyscy ci uczniowie trafią do tych samych placówek. Rywalizacja więc wydaje się nieunikniona

 

Nasz patronat. Podsumowanie Programu GIODO "Twoje dane – Twoja sprawa"

 

Jak uczyć dzieci i młodzież ochrony danych osobowych? –temu będzie poświęcone seminarium organizowane przez GIODO 8 czerwca br. w Warszawie. Seminarium jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych!

 

(17.05) 1 czerwca Sejmu Dzieci i Młodzieży nie będzie - aktualizacja

 

Kancelaria Sejmu odwołała zaplanowane na 1 czerwca br. obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży - imprezę organizowaną nieprzerwanie od 24 lat z okazji Dnia Dziecka. Sesja dziecięcego Sejmu ma się odbyć we wrześniu. 

 

Subskrybuje zawartość

Wypłata odprawy po rozwiązaniu stosunku pracy

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nauczyciel nabywa prawo do odprawy. W przypadku zatrudnionych na podstawie mianowania wysokość odprawy i warunki przyznania określa Karta. W przypadku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony KN odsyła do przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze, tracący pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, także mają prawo do odprawy (na zasadach powszechnie obowiązujących). Jakie jeszcze obowiązki ma pracodawca (oprócz finansowych) wobec zwalnianych?

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 24
z 13 czerwca br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2