Wersja do wydruku

(18.05) Polacy chcą referendum

 

62 proc. ankietowanych przez CBOS chce rozpisania referendum w sprawie nowego ustroju szkolnego. Wniosek referendalny popierają zarówno przeciwnicy reformy Anny Zalewskiej jak i jej zwolennicy.

 

 

(18.05) Podpisy zweryfikowane, marszałek czeka

 

Marszałek Sejmu po prawie miesiącu doliczył się 500 tys. podpisów pod wnioskiem o rozpisanie referendum w sprawie ustroju szkolnego. Mimo to, w porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu nie ma punktu dotyczącego przyszłości polskiej oświaty

 

(17.05) Ankieta Głosu: 49 proc. nauczycieli traci

GN2049 proc. nauczycieli coś straci w wyniku reformy edukacji, w tym 10 proc. straci pracę. 21 proc. żyje w niepewności. Takie są wyniki naszej ankiety internetowej z udziałem ponad tysiąca głosujących.

 

 

Subskrybuje zawartość

Bliżej prawa. Jak płacić za godziny doraźne?

Często są kłopoty z ustaleniem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, a zwłaszcza godziny doraźnych zastępstw powierzanych ad hoc. Organy prowadzące najchętniej proponowałyby dyrektorom, aby skłonili nauczycieli do pracy w tych godzinach gratis. Inny problem to stawka, według której należy wypłacać za godziny doraźnego zastępstwa. Wiadomo, że im większy tygodniowy wymiar zajęć, tym stawka za godziny niższa i w związku z tym wiele organów prowadzących optuje za wypłacaniem według stawek korzystniejszych (dla samorządu). Wszystko to się dzieje w sytuacji, kiedy przepisy wyraźnie określają zasady.

Więcej na ten temat
w "Bliżej prawa"
w następnym numerze
- Głosie nr 22 z 31 maja br.

 Fot. Dreamstime

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

910 tys. podpisów!!!

Refrendum_szkolne2

Certyfikat dla Głosu

certyfikat