Wersja do wydruku

(9.01) ZNP: Przygotowujemy się do sporu zbiorowego

 

W odpowiedzi na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustaw likwidujących gimnazja ZNP przygotowuje się do wejścia w spór zbiorowy i inicjuje ruch na rzecz referendum w sprawie ustroju szkolnego

 

(9.01) Prezydent podpisał likwidację gimnazjów

PAD

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy likwidujące gimnazja oraz wprowadzające ośmioletnie szkoły podstawowe i czteroletnie licea. Strajk w oświacie wydaje się przesądzony

 

(9.01) 51 milionów na darmowy podręcznik. Wkrótce to już historia

 

Do końca ubiegłego roku państwo wydało na darmowy podręcznik do klas I-III prawie 51 milionów złotych. Mimo takich kosztów, projekt wkrótce przejdzie do historii, a podręcznik będzie stopniowo wycofywany ze szkół

 

Subskrybuje zawartość

Casus. Sprawiedliwy podział godzin ponadwymiarowych

Organ prowadzący (gmina) nie jest uprawniony do ustalania limitu godzin ponadwymiarowych - przypomina Teresa Konarska w "Bliżej prawa". Obecnie godziny ponadwymiarowe stają się dobrem rzadkim, tym większe emocje przy ich podziale.
W jego trakcie okazuje się, że często zasady ich przydzielania nie wynikają z przepisów tylko ze zwyczajów, co później stwarza wątpliwe sytuacje. Przepisy dotyczące przydzielania godzin ponadwymiarowych są stabilne. Niewielką zmianę przewiduje się tylko incydentalnie, czyli na rok szkolny 2019/2020 w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Autorka odnosi sie do sytuacji opisanej przez Czytelniczkę: "gmina na rok szkolny 2016/2017 określiła limit godzin ponadwymiarowych na dwie godziny maksymalnie". Polecamy artykuł
w następnym numerze naszego tygodnika
(GN nr 3 z 18 stycznia 2017 r.).

Fot. Shutterstock

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Razem przeciw reformie

Manifa 20161

Certyfikat dla Głosu

certyfikat