Wersja do wydruku

(24.05) ZNP solidaryzuje się z protestującymi w Sejmie

Apelujemy do rządu o stworzenie osobom z niepełnosprawnościami i ich bliskim warunków do godnego życia! Wzywamy rząd do natychmiastowej realizacji postulatów protestujących! - taki apel opublikował Związek Nauczycielstwa Polskiego solidaryzując się z osobami z niepełnosprawnościami oraz ich rodzicami protestującymi w Sejmie

 

(24.05) Trwa IX Kongres OPZZ. Jan Guz przewodniczącym w nowej kadencji

OPZZ_IXkongres

Jan Guz został wybrany przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na kadencję 2018-2022. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OPZZ na kolejną kadencję wybrano Jarosława Czarnowskiego (ZNP). W Warszawie trwa IX Kongres OPZZ.

 

(23.05) Morawiecki chce zdymisjonować Zalewską?

 

Minister edukacji Anna Zalewska jest w grupie ministrów, z którymi planuje się pożegnać premier Mateusz Morawiecki. O jej losie zdecyduje prezes PiS Jarosław Kaczyński

 

Subskrybuje zawartość

Wypłata odprawy po rozwiązaniu stosunku pracy

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nauczyciel nabywa prawo do odprawy. W przypadku zatrudnionych na podstawie mianowania wysokość odprawy i warunki przyznania określa Karta. W przypadku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony KN odsyła do przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze, tracący pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, także mają prawo do odprawy (na zasadach powszechnie obowiązujących). Jakie jeszcze obowiązki ma pracodawca (oprócz finansowych) wobec zwalnianych?

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 24
z 13 czerwca br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2