Wersja do wydruku

(10.04) 21 kwietnia wielka manifestacja w Warszawie!

Manifestacja_2018

Jeśli chcesz upomnieć się o wyższe zarobki, lepsze warunki pracy, a także godność swojego zawodu – przyjdź 21 kwietnia br. przed siedzibę Ministerstwa Edukacji Narodowej - zaapelował Związek Nauczycielstwa Polskiego.

 

(10.04) Odeszła Maria Aulich

Maria_Aulich

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o niespodziewanym odejściu
naszej redakcyjnej koleżanki Marii Aulich, dziennikarki, poetki i nauczycielki.
Dobrego ducha naszej redakcji.

Najbliższym Majki wyrazy serdecznego współczucia składają koleżanki i koledzy
z Głosu Nauczycielskiego.

 

(10.04) Dziś weszły w życie zmiany w arkuszach

 

Od dziś obowiązują najważniejsze punkty nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Dyrektorzy powinni poznać pakiet rozwiązań dotyczących sporządzania arkuszy organizacji

 

Subskrybuje zawartość

Ostatnie roszady kadrowe w wygaszanych gimnazjach

Nauczyciele wygaszanych gimnazjów muszą radzić sobie sami na rynku pracy. Co prawda w art. 224 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe znalazł się zapis o pierwszeństwie w zatrudnieniu nauczycieli gimnazjów – co istotne – z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy, a nie jego rozwiązania, ale wydaje się, że jest to ułatwienie czysto teoretyczne. Pozostaje więc współpraca koleżeńska w ramach gminy i próba zaangażowania organu prowadzącego. Początki pewnych projektów zatrudnienia po rozwiązaniu umów 31 sierpnia 2019 r. można już zarysować w planach kadrowych na rok  szkolny 2018/2019. Co bardziej zapobiegliwi zaczynają więc od "przyczółku", jakim jest dodatkowa praca w niepełnym wymiarze w sąsiednich szkołach.

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 16
z 18 kwietnia br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2