Wersja do wydruku

Nasz patronat. Młodzi badacze i ich odkrycia

Chłodzenie komputera przez parującą ciecz? Matematyka w muszli głowonogów? Hodowla boczniaków, oczyszczająca środowisko? 15 kwietnia br. w Koperniku można sprawdzić, jak i co badają licealiści i gimnazjaliści.

 

(12.04) Kumulacja roczników łamie konstytucyjne prawa uczniów?

Blokowanie młodzieży dostępu do wybranego kształcenia z powodu ograniczania liczby miejsc w szkołach może być uznane za niekonstytucyjne - napisał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w piśmie do minister edukacji Anny Zalewskiej w związku z kumulacją roczników podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020

 

(11.04) MEN: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna tylko w ramach pensum lub godzin ponadwymiarowych

 W ramach tzw. godzin statutowych nauczyciel nie może prowadzić zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opieki świetlicowej - tak brzmi oficjalne stanowisko ministerstwa edukacji wobec praktyki polegającej na zmuszaniu nauczycieli w niektórych szkołach do pracy w ramach wolontariatu - za darmo

 

Subskrybuje zawartość

Ostatnie roszady kadrowe w wygaszanych gimnazjach

Nauczyciele wygaszanych gimnazjów muszą radzić sobie sami na rynku pracy. Co prawda w art. 224 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe znalazł się zapis o pierwszeństwie w zatrudnieniu nauczycieli gimnazjów – co istotne – z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy, a nie jego rozwiązania, ale wydaje się, że jest to ułatwienie czysto teoretyczne. Pozostaje więc współpraca koleżeńska w ramach gminy i próba zaangażowania organu prowadzącego. Początki pewnych projektów zatrudnienia po rozwiązaniu umów 31 sierpnia 2019 r. można już zarysować w planach kadrowych na rok  szkolny 2018/2019. Co bardziej zapobiegliwi zaczynają więc od "przyczółku", jakim jest dodatkowa praca w niepełnym wymiarze w sąsiednich szkołach.

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 16
z 18 kwietnia br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2