Wersja do wydruku

(6.08) Pobudka w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie regulaminów oceniania

 Do 22 sierpnia br. mają czas związki zawodowe na zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Nowy system oceniania ma wejść w życie już 1 września br.

 

(3.07) Prezydent podpisał reformę Gowina

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa ta zmienia cały system funkcjonowania uczelni wyższych, zwana jest też "ustawą 2.0"

 

(1.08) RPO: Dyrektorzy nie powinni określać wskaźników oceny pracy

 

Wskaźniki oceny pracy nauczycieli powinny być określane w rozporządzeniu MEN, a nie w regulaminach poszczególnych szkół, przygotowywanych przez ich dyrektorów - ocenił Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar

 

Subskrybuje zawartość

Świadczenie urlopowe dla wszystkich nauczycieli. Wypłata do 31 sierpnia!

Pani Maria świadczyła pracę jako nauczycielka na podstawie umowy o pracę na zastępstwo nieobecnego nauczyciela
od 1 marca do 22 czerwca br. Po rozwiązaniu stosunku pracy dyrektor odmówił wypłaty świadczenia urlopowego. Twierdził,
że  świadczenie to przysługuje tylko nauczycielom zatrudnionym na czas nieokreślony oraz zatrudnionym na czas określony, ale na cały rok szkolny. Ponadto pani Maria nie korzystała z ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego. Pani Maria nie zgadza się ze stanowiskiem dyrektora. Oczywiście ma 100 proc. racji.

>> Więcej na temat  świadczenia urlopowego - w Bliżej Prawa w Głosie Nauczycielskim nr 31-32 z 1-8 sierpnia br.!

 Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2