Wersja do wydruku

(10.08) Bogatynia zmaga się ze skutkami powodzi

- Przekaz telewizyjny nie oddaje w pełni grozy tego, co dziś dzieje w naszym mieście – mówi Głosowi Alina Piekutowska, prezeska oddziału ZNP w Bogatyni, w powiecie zgorzeleckim. Miasto, zalane kilka dni temu przez rzekę Miedziankę, dopływ Nysy, wygląda jak po wojnie. Zrujnowane są domy i  ulice. Ludzie są w szoku.

(10.08) Zmiany w innych formach przedszkolnych

Ministerstwo edukacji opublikowało projekt rozporządzenia ws. rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, który określa warunki tworzenia oraz zasady działania zarówno publicznych jak i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

 

W projekcie określono minimalny dzienny i tygodniowy wymiar godzin zajęć, świadczonych w punkcie lub zespole nauczania, wychowania i opieki. Liczba godzin zajęć powinna być uzależniona od wielkości grupy. Minimalny dzienny wymiar zajęć wynosi 3 godziny.

 

 

(10.08) List ZNP do prezydenta ws. przedszkoli

- Wyrażam nadzieję, że w trosce o przyszłość naszego kraju będzie Pan stał na straży równego dostępu do edukacji, poprawy jakości i warunków kształcenia oraz upowszechniania edukacji przedszkolnej – napisał Sławomir Broniarz, prezes ZNP w specjalnym liście do prezydenta Bronisława Komorowskiego.

 

Subskrybuje zawartość

Casus. Skutki odmowy ograniczenia etatu

Ograniczenie etatu nauczyciela mianowanego za jego zgodą może nastąpić w każdym czasie, także po ruchu służbowym, ale wówczas odmowa ograniczenia nie rodzi żadnych skutków. Jeżeli do 31 maja nie nastąpiło żadne przekształcenie stosunku pracy, nauczyciel od 1 września jest zatrudniony w pełnym wymiarze (najczęściej na 18/18 pensum) i otrzymuje pełne wynagrodzenie. Może się jednak zdarzyć, że na początku roku szkolnego zabraknie kilku godzin. Teoretycznie do końca maja był czas na ustalenie planu kadrowego w arkuszu organizacyjnym, jednak życie weryfikuje go na przełomie sierpnia i września. I wtedy nauczyciele zderzają się z propozycjami obniżenia pensum.

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 38
z 19 września br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość