Wersja do wydruku

(31.08) Na rozpoczęcie roku do kościoła

Część szkół zamierza zorganizować uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września w kościele - informuje wtorkowa "Gazeta Wyborcza".

 

(31.08) Zmiany w szkolnej dokumentacji

1 września wejdzie w życie rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

(31.08) Nowe egzaminy

Minister edukacji Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

Jest to nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

Subskrybuje zawartość

Bliżej prawa. Siedem kroków do zdrowotnego

W żadnym przypadku nie można skrócić urlopu dla poratowania zdrowia, natomiast w uzasadnionych przypadkach można przesunąć termin jego rozpoczęcia... Kontynuujemy temat dotyczący najważniejszych zasad udzielania nauczycielom urlopu zdrowotnego.
Orzeczenie lekarza o potrzebie udzielenia urlopu, odwołanie od orzeczenia, wynagrodzenie podczas urlopu
– o tym przeczytasz w dodatku prawnym
Głosu Nauczycielskiego.

 >> Więcej - w "Bliżej Prawa"
w GN nr 44-45 z 31 października
- 7 listopada br.

Fot. Thinkstock

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość