Wersja do wydruku

(28.07) 550 mln na dożywianie uczniów

Rząd przyjął uchwałę  w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rok 2011”, którą przygotowało ministerstwo pracy.

„Podjęcie tej uchwały umożliwi wojewodom wykonywanie zadań z zakresu dożywiania już od początku 2011 r. Jest to szczególnie ważne, jeśli chodzi o możliwie wczesne negocjacje z gminami, które po podpisaniu porozumień, będą mogły bez przeszkód prowadzić akcję dożywiania na swoich terenach” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

(27.07) Subwencja na 6-latki płynie do szkół

100 mln zł otrzymają gminy w tym roku w ramach subwencji oświatowej na edukację 6-letnich uczniów – informuje za ministerstwem edukacji Serwis Samorządowy PAP. Taką informację przekazała posłom wiceminister edukacji Krystyna Szumilas. Ale ich zdaniem,  pieniądze na dostosowanie obiektów szkolnych na przyjęcie sześciolatków są zbyt niskie.

(27.07) Prześwietlą najmłodszych

Zespół SUEK „Szkolne uwarunkowania efektywności kształcenia” na jesieni tego roku rozpocznie badanie osiągnięć uczniów rozpoczynających naukę w klasie III szkoły podstawowej oraz ich biologicznych, psychologicznych, społecznych i szkolnych uwarunkowań.

Celem zespołu, działającego w ramach Instytutu Badań Edukacyjnych jest „identyfikacja kluczowych czynników szkolnych warunkujących efektywność kształcenia”.

Subskrybuje zawartość

Świadczenie urlopowe dla wszystkich nauczycieli. Wypłata do 31 sierpnia!

Pani Maria świadczyła pracę jako nauczycielka na podstawie umowy o pracę na zastępstwo nieobecnego nauczyciela
od 1 marca do 22 czerwca br. Po rozwiązaniu stosunku pracy dyrektor odmówił wypłaty świadczenia urlopowego. Twierdził,
że  świadczenie to przysługuje tylko nauczycielom zatrudnionym na czas nieokreślony oraz zatrudnionym na czas określony, ale na cały rok szkolny. Ponadto pani Maria nie korzystała z ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego. Pani Maria nie zgadza się ze stanowiskiem dyrektora. Oczywiście ma 100 proc. racji.

>> Więcej na temat  świadczenia urlopowego - w Bliżej Prawa w Głosie Nauczycielskim nr 31-32 z 1-8 sierpnia br.!

 Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2