Wersja do wydruku

(16.09) Nauczyciele są leniwi?

Nauczyciele pracują tylko przez 160 dni w roku i zarabiają świetną stawkę godzinową - ogłosił na łamach "Dziennika Polskiego" Stanisław Kracik, wojewoda małopolski i kandydat PO na prezydenta Krakowa.

(16.09) Duży Format o młodych nauczycielach

W Dużym Formacie, czwartkowym dodatku do „Gazety Wyborczej”, ukazał się tekst o młodych nauczycielach „Jakie ma pani loczki?”.

 

(16.09) 100 mln zł na projekty edukacyjne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło w tym roku ok. 100 mln zł na projekty edukacyjne w ramach programu „Edukacja Kulturalna”. Z tych środków finansowane są projekty aktywizujące i inspirujące zachowania twórcze, rozwijające kreatywność, wzbogacające ofertę artystyczną edukacji pozaszkolnej skierowanej do dzieci i młodzieży.

 

Subskrybuje zawartość

Odwołanie od zawieszenia

Dyrektor ma obowiązek zawieszenia nauczyciela w jednym przypadku, gdy nastąpiło naruszenie praw dziecka. Jednakże tylko wówczas, gdy toczy się postępowanie karne lub złożono wniosek o postępowanie dyscyplinarne. Taka jest dyspozycja art. 85 ust. 2 KN. Z praktyki wynika, że przepis dotyczący zawieszania bywa nadużywany. W większości przypadków nauczyciele są zawieszani, kiedy zaledwie pojawiają się wątpliwości. Wówczas jedynym racjonalnym zachowaniem jest złożenie odwołania, ale nie do kuratorium czy organu prowadzącego, ale do właściwej miejscowo komisji dyscyplinarnej.

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 25
z 20 czerwca br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2