Wersja do wydruku

(24.11) Hall ma pomysł na Kartę

Nowy system awansu zawodowego, nowy sposób wynagradzania i silniejszą pozycję dyrektora szkoły zakłada projekt zmian w Karcie Nauczyciela zaprezentowany dziś przez minister edukacji Katarzynę Hall.

 

Szefowa MEN omówiła swoje pomysły podczas kolejnego spotkania ministerialnego zespołu pracującego nad nową Kartą.

 

(24.11) 60 mln zł od resortu nauki na współpracę z biznesem

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza dwa konkursy na rozwój kwalifikacji kadr naukowych w zakresie komercjalizacji badań i przybliżenie nauki go gospodarki.

MNiSW przeznacza 60 mln złotych (po 30 mln na każdy konkurs) na szkolenie pracowników szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz pracowników jednostek tworzących konsorcja naukowe w zakresie nawiązywania współpracy z przedstawicielami świata biznesu w celu transferu nowych technologii oraz zastosowania wyników prac naukowych w sektorze przemysłu.

(23.11) Dopalacze na haju

Prawie wszystkie próbki pobrane z zarekwirowanych na poczatku października br. w całym kraju dopalaczy wykazały obecność subsancji psychoaktywnych - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny

 

GIS zbadał kilka tysięcy próbek pochodzących ze sklepów z dopalaczami zamkniętych na początku października w wyniku ogólnopolskiej akcji zarządzonej przez premiera Donalda Tuska.

 

Subskrybuje zawartość

Wypłata odprawy po rozwiązaniu stosunku pracy

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nauczyciel nabywa prawo do odprawy. W przypadku zatrudnionych na podstawie mianowania wysokość odprawy i warunki przyznania określa Karta. W przypadku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony KN odsyła do przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze, tracący pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, także mają prawo do odprawy (na zasadach powszechnie obowiązujących). Jakie jeszcze obowiązki ma pracodawca (oprócz finansowych) wobec zwalnianych?

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 24
z 13 czerwca br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2