Wersja do wydruku

Nasz patronat: CBLIS po raz pierwszy w Polsce

4 – 7 lipca w Warszawie odbędzie się po raz pierwszy w Polsce międzynarodowa konferencja o roli komputerów i technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

Konferencje CBLIS („Computer Based Learning in Science”) są organizowane przez Międzynarodowy Komitet Naukowy od 1993 roku. CBLIS 2010 rozpocznie się 4 lipca, a jego polskim organizatorem został Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK) w Warszawie.

(29.06) Matematyka nie taka straszna...

87 proc. maturzystów zdało pierwszy po 25 latach egzamin maturalny z matematyki - wynika z danych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Natomiast przez cały egzamin dojrzałości z powodzeniem przebrnęło 81 proc. abiturientów.

W liceach ogólnokształcących z maturą poradziło sobie 91 proc. uczniów, w technikach - 70 proc., liceach profilowanych - 64 proc., liceach uzupełniających - 37 proc., a technikach uzupełniających - 34 proc.

(29.06) O edukacji w Sejmie

Dzisiaj, 29 czerwca 2010 r. kierownictwo ZNP weźmie udział – na zaproszenie Klubu Parlamentarnego PiS – w debacie o edukacji, która odbędzie się z udziałem przedstawicieli trzech oświatowych związków zawodowych w Sejmie o godz. 16.00.
 

Subskrybuje zawartość

Bliżej prawa. Jak płacić za godziny doraźne?

Często są kłopoty z ustaleniem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, a zwłaszcza godziny doraźnych zastępstw powierzanych ad hoc. Organy prowadzące najchętniej proponowałyby dyrektorom, aby skłonili nauczycieli do pracy w tych godzinach gratis. Inny problem to stawka, według której należy wypłacać za godziny doraźnego zastępstwa. Wiadomo, że im większy tygodniowy wymiar zajęć, tym stawka za godziny niższa i w związku z tym wiele organów prowadzących optuje za wypłacaniem według stawek korzystniejszych (dla samorządu). Wszystko to się dzieje w sytuacji, kiedy przepisy wyraźnie określają zasady.

Więcej na ten temat
w "Bliżej prawa"
w następnym numerze
- Głosie nr 22 z 31 maja br.

 Fot. Dreamstime

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

910 tys. podpisów!!!

Refrendum_szkolne2

Certyfikat dla Głosu

certyfikat