Wersja do wydruku

(30.08) Stypendia dla młodych naukowców

85 wybitnych młodych naukowców otrzyma w tym roku stypendia od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba stypendystów wzrosła od ubiegłego roku czterokrotnie, a rząd ponad trzykrotnie zwiększył wydatki na pomoc utalentowanym badaczom. W 2010 roku na stypendia dla nowych stypendystów rząd przeznaczy ponad 2 mln złotych, podczas gdy w roku 2009 suma przeznaczona na nowych stypendystów wyniosła 600 tys. zł.

 

(28.08) Olimpiady już dla gimnazjalistów?

MEN chce, by w olimpiadach przedmiotowych mogli startować gimnazjaliści. Pierwsze pilotażowe konkursy mają ruszyć już w nadchodzącym roku szkolnym - informuje weekendowa "Rzeczpospolita".

 

(28.08) Świętokrzyskie: Uczą tolerancji

Wszyscy świętokrzyscy gimnazjaliści otrzymają dziennik Dawida Rubinowicza, żydowskiego chłopca, ofiary Holocaustu. Ma to być sposób na nauczenie młodego pokolenia tolerancji - informuje sobotnio-niedzielna "Gazeta Wyborcza".

 

Subskrybuje zawartość

Bliżej prawa. Jak płacić za godziny doraźne?

Często są kłopoty z ustaleniem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, a zwłaszcza godziny doraźnych zastępstw powierzanych ad hoc. Organy prowadzące najchętniej proponowałyby dyrektorom, aby skłonili nauczycieli do pracy w tych godzinach gratis. Inny problem to stawka, według której należy wypłacać za godziny doraźnego zastępstwa. Wiadomo, że im większy tygodniowy wymiar zajęć, tym stawka za godziny niższa i w związku z tym wiele organów prowadzących optuje za wypłacaniem według stawek korzystniejszych (dla samorządu). Wszystko to się dzieje w sytuacji, kiedy przepisy wyraźnie określają zasady.

Więcej na ten temat
w "Bliżej prawa"
w następnym numerze
- Głosie nr 22 z 31 maja br.

 Fot. Dreamstime

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

910 tys. podpisów!!!

Refrendum_szkolne2

Certyfikat dla Głosu

certyfikat