Wersja do wydruku

(20.01) Egzaminatorzy nie zarobią

Nie 27, ale 21 złotych otrzyma w 2012 r. nauczyciel-egzaminator za sprawdzenie pracy jednego ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego.

 

(20.01) Szkoły w wersji cyfrowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało do konsultacji międzyresortowych i społecznych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych  (TIK) „Cyfrowa szkoła" oraz projekt rozporządzenia w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia, dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK.<

(20.01) Inauguracja Roku Janusza Korczaka

W sierpniu 2012 roku mija 70 lat od śmierci Janusza Korczaka oraz jego wychowanków w nazistowskim obozie zagłady w Treblince, jednocześnie obchodzimy 100-lecie utworzenia przez tego wybitnego pedagoga Domu Sierot w Warszawie. Dlatego Sejm RP postanowił, że Korczak będzie patronem roku 2012, a w środę 18 stycznia odbyła się uroczysta inauguracja Roku Janusza Korczaka.

 

Subskrybuje zawartość

Wypłata odprawy po rozwiązaniu stosunku pracy

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nauczyciel nabywa prawo do odprawy. W przypadku zatrudnionych na podstawie mianowania wysokość odprawy i warunki przyznania określa Karta. W przypadku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony KN odsyła do przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze, tracący pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, także mają prawo do odprawy (na zasadach powszechnie obowiązujących). Jakie jeszcze obowiązki ma pracodawca (oprócz finansowych) wobec zwalnianych?

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 24
z 13 czerwca br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2