Wersja do wydruku

(11.06) Minister edukacji i minister rodziny piszą list do dyrektorów szkół

Ruszyła akcja informacyjna dotycząca rządowego programu „Dobry Start”. W związku z tym minister edukacji  Anna Zalewska oraz minister rodziny Elżbieta Rafalska wystosowały list do dyrektorów szkół, w którym zwróciły się z prośbą o aktywne włączenie się do działań informacyjnych dotyczących programu.

 

(5.06) Rozporządzenie w sprawie oceny pracy podpisane

MEN szyldPraca nauczyciela dyplomowanego będzie oceniana według 23 kryteriów, mianowanego - 19, kontraktowego - 14, a stażysty - według dziewięciu wymagań. Minister edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 września br.

Subskrybuje zawartość

Wypłata odprawy po rozwiązaniu stosunku pracy

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nauczyciel nabywa prawo do odprawy. W przypadku zatrudnionych na podstawie mianowania wysokość odprawy i warunki przyznania określa Karta. W przypadku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony KN odsyła do przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze, tracący pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, także mają prawo do odprawy (na zasadach powszechnie obowiązujących). Jakie jeszcze obowiązki ma pracodawca (oprócz finansowych) wobec zwalnianych?

>> Więcej w "Bliżej Prawa"
w Głosie Nauczycielskim nr 24
z 13 czerwca br.

Fot. Dreamstime

 

Wkładki i dodatki w GN

naszatablica2

 

Subskrybuj RSS

Subskrybuje zawartość

Akcje ZNP - zobacz!

silaczki

Refrendum_szkolne2