Powrót do szkoły. Nowości edukacyjne roku 2013/2014

Pierwszy dzwonek i co dalej?

Oprócz ciężkiej pracy czeka nas także kilka nowości, które w nowym roku szkolnym wpłyną nie tylko na status zawodowy nauczycieli, ale także na samopoczucie i stan konta belfrów

 

Płace

Nauczyciele przyzwyczaili się do tego, że 1 września rosną ich pensje. Tak było przez kilka ostatnich lat. Niestety, w tym roku podwyżki nie będzie. I wiadomo o tym już od dawna. Znane są bowiem minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W przypadku nauczycieli z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym wyniosą odpowiednio: 2265 zł dla stażystów, 2331 zł – dla kontraktowych, 2647 zł – dla mianowanych, a 3109 zł dla dyplomowanych. Nie drgnęła także ustalana w ustawie budżetowej kwota bazowa, która jest podstawą do ustalania średnich wynagrodzeń nauczycieli. Wynosi ona 2717,59 zł. I dlatego średnie wynagrodzenie w przypadku stażystów to - 2717,59 zł, kontraktowych - 3016,52 zł, mianowanych - 3913,33 zł, a dyplomowanych - 5000,37 zł miesięcznie. Wszystko to oczywiście stawki brutto.

 

Zwolnienia

Ok. 6,8 tys. nauczycieli dostało w tym roku wypowiedzenie z powodu niżu demograficznego. Ilu osobom z tej licznej grupy udało się znaleźć etat lub godziny w innej szkole od 1 września, nie wiadomo. Szczegółowe dane o liczbie zwolnionych belfrów będą znane w połowie października. Ale to niejedyna zła wiadomość. Według ZNP nawet drugie tyle może mieć obcięte etaty. Tymczasem minister edukacji Krystyna Szumilas powiedziała, że „rok 2014 powinien być rokiem, w którym nie wzrośnie liczba zwalnianych nauczycieli”. Obiecała też, że resort przeznaczy na przekwalifikowanie się nauczycieli ok. 100 mln zł ze środków unijnych (więcej na ten temat s. 3).

 

Zmiany w Karcie

Poprzedni rok szkolny był czasem intensywnych prac resortu edukacji nad zmianami w Karcie Nauczyciela. Na razie nie znamy treści nowych przepisów, jedynie założenia zmian. Wynika z nich, że MEN chce zmodyfikować m.in. urlopy zdrowotne oraz wypoczynkowe nauczycieli (mają być krótsze), a także zmienić zasady postępowania dyscyplinarnego i awansowego (będą w gestii samorządu). Więcej na ten temat pisaliśmy w Głosie Nauczycielskim nr 32 – 33 z 7 – 14 sierpnia). Jeśli stanie się tak, jak zaplanował MEN, i zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2014 r., przed nami ostatnie miesiące funkcjonowania Karty w dotychczasowym kształcie.

 

(...)

 

Magdalena Kaszulanis

 

Cały artykuł - tylko w Głosie nr 35/2013