(16.06) 2. Kongres Polskiej Edukacji zakończony

 

Półtora tysiąca nauczycieli, samorządowców, ekspertów edukacyjnych i związkowców przez dwa dni dyskutowało o najbardziej palących problemach polskiej oświaty podczas 2. Kongresu Polskiej Edukacji zorganizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

 

Tegoroczny kongres obradował pod hasłem "Współpraca - odpowiedzialność - autonomia". - Edukacja przedszkolna to priorytet, to wyzwanie cywilizacyjne stojące przed naszym pokoleniem - przekonywała minister edukacji Krystyna Szumilas. - Nie wolno wmawiać rodzicom, że przedszkole to raj, a szkoła jest strasznym miejscem. Nie straszmy dzieci szkołą. Wykorzystajmy szansę, jaką szkoła daje dzieciom. Dzieci nie trzeba ratować przed szkołą, lecz wspierać ich rozwój - apelowała szefowa MEN.

 

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie edukacji dorosłych jako ważnego wyzwania stojącego przed polską oświatą. - Tlko 4 proc. polskich pracowników bierze udział w kształceniu ustawicznym. Tymczasem średnia Unii Europejskiej to 9 proc.  Proszę was wszystkich o lepszą integrację edukacji z rynkiem pracy - stwierdził szef MPiPS. - Sytuacja młodych na rynku pracy jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Musimy się zastanowić, co zrobić, by nie stracić tego pokolenia. To młodzi są dziś najbardziej narażeni na kryzys - dodał.

 

- Mamy przed sobą poważne wyzwania i konieczność podnoszenia jakości kształcenia. Dyplom już nie wystarczy - musimy naprawdę coś więcej umieć - mówiła Daria Lipińska-Nałęcz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Kongres był okazją do uchwycenia wszystkich perspektyw edukacji − od stworzenia możliwości rozwoju dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym, poprzez zmieniającą się edukację wyższą, do potrzeb edukacyjnych pracowników i pracodawców. Dwudniowe warsztaty i sesje plenarne były okazją do rzeczowej debaty na temat jakości edukacji, spójności społecznej, a także wpływu edukacji na innowacyjność w gospodarce.

Podczas kongresu IBE zaprezentował coroczny Raport o stanie edukacji, a także badania realizowane przez IBE w projekcie „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

(PS, GN)