Walczmy o równe traktowanie

Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu to jedno z poważniejszych wyzwań, które stoją przed polskimi związkami zawodowymi.

 

Jeszcze do niedawna polscy pracownicy nie dysponowali odpowiednimi instrumentami prawnymi do obrony swoich praw i do skutecznego przeciwstawiania się nierównemu traktowaniu. Także związki zawodowe nie były w tej sferze odpowiednio aktywne z uwagi na brak narzędzi prawnych, które umożliwiałyby im efektywne działania na rzecz promocji zasady równości w stosunkach pracy. Dlatego dyskryminacja w zatrudnienia nie znajdowała się w głównym nurcie działań polskich związków zawodowych.

(...)

Krzysztof Śmiszek

Prawnik, wiceprzewodniczący

Polskiego Towarzystwa

Prawa Antydyskryminacyjnego

Cały tekst w Głosie nr 31/2010