Nauczyciel Roku 2012

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Marzena Kędra z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance 

Nauczycielem Roku 2012!

 

Raz w miesiącu odbywają się narady społeczności szkolnej, funkcjonuje „Gazetka wychowawcza”, obradują konferencje dziecięce. Wszystko to dzieje się w małej szkole w Moszczance

 

Marzena Kędra jest nauczycielką nauczania zintegrowanego. Zafascynowana innymi niż przyjęte powszechnie metodami nauczania, od prawie 20 lat działa w Polskim Stowarzyszeniu Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta – pełni obecnie funkcję jego prezesa. Już na początku pracy zawodowej postanowiła, jak sama mówi, „humanizować edukację”. Oznaczało to miedzy innymi pracę nad projektami autorskimi. Ten pierwszy, dla klas I – III,  był dwukrotnie nagradzany w konkursach „Pisarstwo w innowacjach”. Kolejny, „Przyjazna szkoła”, został rozszerzony na II etap edukacji i wpisany do zestawu szkolnych programów nauczania.

 

W 2005 r. Marzena Kędra mogła ziścić swoje marzenia o innej szkole – została dyrektorką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, małej, wiejskiej placówki w Moszczance (gmina Prudnik, województwo opolskie). Zyskała w ten sposób szanse na wyjście z działaniami poza klasę, którą prowadziła, pracując wcześniej w Prudniku. Sprawdził się romans z pedagogiką Freineta. Bez wykorzystywania pozycji szefa zdołała zmobilizować do działania nauczycieli swojej placówki – powstała wspólnie sformułowana koncepcja pracy „Nowoczesna Edukacja Szkolna”. I tak to się zaczęło.

 

Podstawą działań została oczywiście pedagogika Freineta z wykorzystaniem teorii Janusza Korczaka. Efekty? – raz w miesiącu odbywają się narady społeczności szkolnej, funkcjonuje „Gazetka wychowawcza”, do której uczniowie mogą wrzucać swoje propozycje oparte na kilku hasłach. Notatki do „Krytykujemy”, „Gratulujemy”, „Życzymy sobie” funkcjonują jednak wyłącznie wtedy, gdy są podpisane. Ciekawostką są konferencje dziecięce – sześć w roku – podczas których każdy uczeń ma możliwość zaprezentowania własnych zainteresowań. Dwa razy w półroczu odbywają się debaty na tematy zaproponowane przez dzieci. To szkoła, w której nauczyciel nie kieruje „spod tablicy” pracą wszystkich uczniów i która odchodzi od tradycyjnych form prowadzenia lekcji w ławkach.

 

Wszystko to dzieje się w małej, liczącej niespełna 100 uczniów szkole prowadzonej przez gminę Prudnik. Około 40 proc. dzieci rodzice przywożą tu z miasta, bo to placówka niezwykła. Uczniowie są laureatami licznych konkursów, autorami książek i płyt, które Nauczycielka Roku 2012 redaguje i wydaje. Skąd biorą się na to pieniądze? Stara się o nie założone przez Marzenę Kędrę Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno”, w którym działają członkowie lokalnej społeczności, niekoniecznie rodzice uczniów. Bo Mała Ojczyzna to ważna sprawa. Równie ważny jest „Klub Aniołów” działający na rzecz integracji międzypokoleniowej. Chętni klubowicze samodzielnie wykonują upominki świąteczne dla starszych i samotnych mieszkańców wsi. I osobiście je wręczają, słuchając przy tym ich opowieści.

 

Marzena Kędra powołała też pierwszą w Polsce „wirtualną klasę”, tworząc witrynę internetową prezentującą różne działania uczniów z Moszczanki. Warsztaty otwarcia poprowadził osobiście prezydent Międzynarodowego Ruchu Freinetowskiego. Nauczycielka funkcjonuje w nim, od lat uczestnicząc w kongresach, m.in. w Meksyku i Hiszpanii. I po objęciu funkcji dyrektora nic się nie zmieniło. No, może tylko tyle, że lekcje otwarte, warsztaty i seminaria dla nauczycieli polskich organizuje już „u siebie”, pozyskując na ten cel fundusze ze środków pozabudżetowych, także unijnych. Z tego źródła, poza udziałem kilku fundacji, pochodzi również finansowanie realizowanych od 2004 r. programów edukacyjnych zmierzających do wyrównywania szans, rozwijania talentów, integrowanie środowiska wokół szkoły, nie mówiąc o innowacyjnym nauczaniu języka angielskiego. Co roku inny program, a czasem nawet kilka rocznie.

 

Wszystkich jej inicjatyw nie sposób wymienić, no może choć kilka - 2006 „Chleb i róże” – innowacja z wychowania obywatelskiego i kształtowania postaw moralnych, 2009 „Nowoczesna edukacja – szkoła w działaniu” – klasy I – III, program własny, 2012 „Smakowanie świata”, program własny I nagroda w konkursie MEN i ORE. A że przykład idzie z góry, ZSP z Moszczanki realizuje obecnie cztery innowacje pedagogiczne, a placówka uzyskała tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”. Poza tym laureatka jest drugą kadencję radną powiatu Prudnik, przewodniczącą komisji oświaty.

 

Marzenę Kędrę, profesorkę oświaty (2010 r.) do konkursu NR 2012 zgłosiło Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno”, dołączając liczne rekomendacje absolwentów, rodziców, instytucji. Dlaczego to zrobili? Bo jak mówią, laureatce się to należy, za całokształt i za to że jest taka, jaka jest.

 

 

-----------------------------------------------------

Wyróżnienia 2012 dla Beaty Zyngier i Jacka Tyca

Beatę Zyngier i Jacka Tyca łączy zrozumienie potrzeb młodych ludzi oddanych pod ich opiekę, choć różni typ miejsca pracy, rodzaj podejmowanych działań i cała zawodowa codzienność.

 

Beata Zyngier jest nauczycielką przedmiotów zawodowych z zakresu elektroniki i elektrotechniki w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu. Jacek Tyc to wychowawca i nauczyciel języka niemieckiego w Zakładzie Poprawczym Jerzmanice-Zdroju.

 

Poławiaczka pereł

Lista laureatów i finalistów szczebla centralnego olimpiad oraz turniejów wiedzy z zakresu techniki, elektroniki, elektrotechniki i wynalazczości liczona od 2009 r. to kilkadziesiąt pozycji. Beata Zyngier potrafi mobilizować zdolnych uczniów do dodatkowego wysiłku. Wyciąga ich na szerokie, polskie i europejskie, wody jak iluzjonista króliki z cylindra. Sukces szczególny sprzed zaledwie kilku miesięcy to brązowy medal dla Łukasza Lizaka i Marcina Rędzińskiego na Światowych Targach Wynalazczości w Brukseli. Udział wychowanków w imprezie dla dorosłych wywalczyła nauczycielka. Poza medalem cała trójka dostała jeszcze nagrody specjalne organizatorów.

 

Nie pierwszy to przypadek w karierze Beaty Zyngier – od kilkunastu lat organizuje wyjazdy uczniów na staże zagraniczne – zaczynała wtedy, gdy jeszcze mało kto wiedział, co to właściwie jest. Laureatka jest współautorką jedynego w kraju programu innowacyjnego „Klasy naukowo-turystycznej”. Efekt? – samodzielne przygotowane przez młodzież pod życzliwym okiem wychowawców wyjazdy zagraniczne, 14 krajów i 20 tys. km.

 

W kręgu działań pani Beaty, poza uczniami szczególnie uzdolnionymi, pozostają ci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dla nich prowadzi dodatkowe zajęcia przygotowujące do zawodu. Jej duch niespokojny koordynuje akcje wychodzące poza mury szkoły – wolontariat na rzecz spełniania marzeń wychowanków domu dziecka w Pacanowie czy uliczne prezentacje najlepszych prac dyplomowych i konkursowych.

 

Wyróżnienia Beaty Zyngier trudno policzyć. Ona sama najbardziej sobie ceni specjalną nagrodę starosty staszowskiego za „Mistrzowskie inspirowanie uczniów i wszczepianie im pasji zdobywania wiedzy”.

 

Przyjaciel chwilowo przegranych

W dość powszechnej, niestety, opinii zakłady resocjalizujące młodzież niewiele różnią się od więzień, a ich pensjonariusze – od osadzonych w zakładach karnych. Jacek Tyc, od 26 lat wychowawca w Zakładzie Poprawczym Jerzmanice-Zdrju, niemal staje na głowie, aby takie stereotypy zmieniać. Nie chodzi tu wyłącznie o publikacje w lokalnej prasie, bo to najprostsze. Najważniejsze są działania wychowawcze, także, a może przede wszystkim, te wychodzące poza placówkę.

 

W swoich wychowankach Jacek Tyc widzi młodych ludzi wymagających pomocy w zmaganiach z niskim poczuciem własnej wartości, wysokim poziomem urazy społecznej i wrogością do instytucji państwa. Stąd wziął się jego współudział w sformułowaniu instrumentu aktywizacji wychowawczej „Umowa wychowawcza o wyjście”. Młody człowiek, który wypełni opracowane indywidualnie kryteria, uzyska, zgodną z prawem, możliwość opuszczenia zakładu w specjalnym trybie – co w potocznym języku oznacza wcześniejsze wyjście na wolność.

 

Jedną z dróg dochodzenia do pożądanych postaw wychowanków jest działalność założonej przed laty i do dziś prowadzonej przez Tyca harcerskiej drużyny „Nieprzetartego szlaku”. Odbywają się więc rajdy, biwaki, obozy i zloty, także zagraniczne i w ścisłej współpracy z harcerstwem otwartym (czytaj – działającym na wolności). Na takich samych zasadach funkcjonuje autorski program „Mikrosystem wychowania resocjalizującego Grupy V”. Wypracowanych metod i form pracy nie zostawia dla siebie – szkoli pracowników nie tylko swojego zakładu, ale też podobnych placówek w kraju. Jacek Tyc jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Resocjalizacyjnych.

 

Nasz Wyróżniony jako pierwszy przedstawiciel grupy nauczycieli wychowawców zakładów poprawczych w całej historii Konkursu znalazł się w trzynastce nominowanych do tytułu Nauczyciela Roku. Prowadzona przez laureata grupa jest wizytówką Zakładu podczas pobytów studyjnych studentów uczelni pedagogicznych oraz gości z resortu sprawiedliwości, któremu podlega placówka. Czasem można spotkać się z pytaniem o efekty działań Jacka Tyca. On sam odpowiada wtedy, że nawet jeśli tylko jeden na dziesięciu wychowanków potrafi skorzystać z podstawianej mu trampoliny, to warto.

 

 

-------------------------------------

Nominowani do tytułu Nauczyciel Roku 2012 :

>> Marzanna Gromotowicz z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Częstochowie;

>> Iwona Jancik ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wojcieszowie;

>> Katarzyna Kasprzyk ze Szkoły Podstawowej nr 130 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi;

>> Barbara Latocha z Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni;

>> Grażyna Linder z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku;

>> Elżbieta Maćkowska z Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Górze;

>> Patryka Nisiewicza z Gimnazjum nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała S. Wyszyńskiego w Zagórzu;

>> Krzysztof Paluszak z Zespołu Szkół nr 2 im. S. Lema w Koszalinie;

>> Anna Samsonowicz z Gimnazjum nr 1 im. J. Dormana w Będzinie;

>> Katarzyna Wiśniewska z Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Górze;

 

 

 

Poprzednie edycje:

 

Regulamin Konkursu NR 2012.pdf 177.51 KB