Linki

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

Okręgi ZNP

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - szkoły artystyczne

Kuratoria Oświaty:

DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
 
Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rzecznik Praw Dziecka
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Centrum Edukacji Informatycznej
Instytut Badań Edukacyjnych
Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie

Komisje Egzaminacyjne

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne:
Gdańsk
Jaworzno
Kraków
Łomża
Poznań
Warszawa
Wrocław

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE)
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT)
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZASP)
Polska Akademia Nauk
Polska Akademia Umiejętności
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Państwowa Komisja Akredytacyjna
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna
 
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Jagiellońska
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Biblioteka Kórnicka
Serwis Informacyjny dla Bibliotekarzy i Specjalistów Informacji
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Organizatorzy olimpiad

Komitet Główny Olimpiady Artystycznej Muzeum Narodowe

Komitet Główny Olimpiady Astronomicznej

Komitet Główny Olimpiady Biologicznej

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej

Komitet Główny Olimpiady Fizycznej

Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Komitet Główny Olimpiady Informatycznej

Komitet Główny Olimpiady Języka Angielskiego

Komitet Główny Olimpiady Języka Niemieckiego

Komitet Główny Olimpiady Języka Rosyjskiego

Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki