Nasz patronat: Konkurs na esej o społeczeństwie obywatelskim

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jackiem Protasiewiczem oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce ogłaszają ogólnopolski konkurs na esej pod hasłem: „Społeczeństwo obywatelskie w oczach młodzieży”. Konkurs ma za zadanie promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich, zwiększenie poziomu partycypacji społeczno-obywatelskiej młodzieży oraz uwrażliwienie jej na problematykę
praw człowieka.
Konkurs skierowany jest do:
- studentów uczelni wyższych publicznych i niepublicznych wszystkich kierunków;
- uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych.
Esej nadesłany na konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie i nie może w żadnej swej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
Oto trzy tematy do wyboru:
- „Społeczeństwo obywatelskie w Polsce: wczoraj, dziś i jutro. Jak jest, a jak
być powinno?”
- „Jestem cząstką społeczeństwa obywatelskiego - moje prawa i obowiązki.”
- „Przejawy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i za granicą. Które z nich uważasz za najważniejsze i dlaczego?”
Pracę pisemną należy przesłać do 18 lutego (poniedziałek) 2013 r. w wersji papierowej wraz z zapisem na płycie CD na adres pocztowy: Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Klimczaka 17 lok. 95, 02-797 Warszawa z dopiskiem: „Konkurs na esej”.
W obu grupach wiekowych trzech uczestników z najwyższą ilością punktów otrzyma następujące nagrody:
1. miejsce: 3-dniowa wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz bilet
autokarowy w obie strony dla 2 osób do/z Paryża.
2. miejsce: 3-dniowa wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz bilet
autokarowy w obie strony dla 2 osób do/z Wilna.
3. miejsce: 3-dniowa wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz bilet
autokarowy w obie strony dla 2 osób do/z Berlina.
Dodatkowo, wszyscy laureaci otrzymają również zaproszenie do Warszawy na jednodniową wizytę studyjną w Parlamencie oraz uroczyste spotkanie z wiceprzewodniczącym PE Jackiem Protasiewiczem i zaproszonymi gośćmi specjalnymi podczas którego wręczone zostaną nagrody, a także pamiątkowe dyplomy. Przewidziane są także nagrody rzeczowe. Przyjazd laureatów na uroczystość pokrywa Partner konkursu.
Konkurs rozpoczyna się 5 listopada (poniedziałek) 2012 r.
(kk,GN)