Innowacyjni Nauczyciele i Innowacyjne Szkoły 2012

Komputer to jest to!

Niestraszne im nowe technologie. Pracują z nimi na co dzień i potrafią je wprząc do edukacyjnej pracy

 

 

To już kolejny rok, kiedy podczas Gali Finałowej Nauczyciel Roku 2012 nagradzamy także najbardziej innowacyjnych nauczycieli i szkoły. Ich projekty przeszły przez gęste sito i okazały się najlepsze. A pomysłów było bez liku. Uczniowie odbywali ze swoimi nauczycielami podróże na biegun, tworzyli własne, cyfrowe opowieści lub małe dzieła sztuki. Albo mogli zgłębić tajniki działania mózgu, co wymagało np. założenia „dziwnych okularów” zaburzających rzeczywisty obraz świata i zadać sobie pytanie - oglądać czy czytać? Lub własnoręcznie „zrobić” telewizję. Bo projekty zgłoszone do konkursu Innowacyjny Nauczyciel to nie pomysły, ale zrealizowane inicjatywy.

Jury miało więc twardy orzech do zgryzienia, żeby z kilkudziesięciu prezentacji dopuszczonych do II etapu Konkursu wyłonić zwycięzców. Po długich debatach oceniający prace postanowili w każdej kategorii przyznać po trzy miejsca i trzy wyróżnienia.

W kategorii - szkoły podstawowe:

>> I miejsce - Grażyna Chmielewska ze Szkoły Podstawowej nr 73 w Warszawie ( projekt „Cyfrowe opowieści”);

>> II miejsce - Katarzyna Kasprzyk ze Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi („Randez-vous ze sztuką”);

>> III miejsce - Krzysztof Jaworski ze Szkoły Podstawowej nr 41 w Szczecinie („Wyprawa na biegun”);

>> wyróżnienia otrzymały: Lidia Aparta ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi (praca „Cyfrowy świat – TIK w SP 36”), Joanna Palińska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich („Matematyczny WebQuest Rusz Głową”) i Danuta Pałka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie („Liczę i rozumiem”).

W kategorii - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne:

>> I miejsce - Tomasz Magnowski z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu („Wystawa interaktywna Mózg”);

>> II miejsce - Dagmara Bartocha z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych w Kielcach („Moja mała Ojczyzna”);

>> III miejsce - Arkadiusz Dąbrowski z Gimnazjum nr 44 w Łodzi („Łódź artystyczna – dobra inwestycja!”);

>> wyróżnione zostały: Bożena Bednarek z V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku („Dziecko ma prawo”); Joanna Dziwanowska z Polsko-Angielskiego Prywatnego Gimnazjum w Poznaniu („PTV, czyli szkolna telewizja z Piwnej”); Magdalena Rychlak z XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie („Oglądanie czy czytanie? Oto jest pytanie!”)

W Konkursie Innowacyjna Szkoła 2012 zwyciężyły:

>> w kategorii szkół ponadgimnazjalnych - Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. J. Groszkowskiego w Radomsku („Solidarność między pokoleniami – Juniorzy i Seniorzy w akcji”);

>> w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych - Gimnazjum nr 1 im. J. Wybickiego w Lęborku (praca „Lodówka”).

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy podobnych sukcesów, jakie osiągali poprzedni zwycięzcy – choćby Krzysztof Nowak, nauczyciel z Choszczna (Innowacyjny Nauczyciel 2011), który podczas IX Europejskiego Forum Innowacyjnych Nauczycieli i Szkół w Lizbonie organizowanego co roku przez Microsoft w ramach programu Partners in Learning został uhonorowany tytułem Innowatora w Nauczaniu. Zatem trzymamy kciuki!

 

 

 

Anna Wojciechowska