Marek Michalak Przyjacielem Szkoły 2012

Zawsze po stronie dzieci

Tytuł Przyjaciela Szkoły – jeden z dwóch przyznawanych w tym roku - trafia do rąk Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka

 

 

Notatka w Wikipedii, poza datą i miejscem urodzenia – 27 lipca 1971, Świdnica – podaje wykształcenie Marka Michalaka, opisuje działalność społeczną, wymienia kilka odznaczeń i nagród oraz odnotowuje pełnienie przez niego funkcji rzecznika praw dziecka od 25 lipca 2008 r. Ale w internecie znajdziemy dużo więcej informacji o zdobywcy tytułu Przyjaciel Szkoły 2012.

Tylko w bieżącym roku RPD 63 razy występował w sprawach dzieci do urzędów centralnych, samorządów, dyrektorów szkół itd. Najwięcej było tych kierowanych do MEN i Ministerstwa Zdrowia. Zwracał w nich m.in. uwagę na konieczność poprawienia aktywności fizycznej na WF, wyeliminowanie praktyki pobierania pieniędzy za świadectwa, powrót gabinetów stomatologicznych do szkół. Przekazywał też niewesołe wnioski z badań przygotowania szkół na przyjęcie sześciolatków, pytał o lecznictwo sanatoryjne, proponował zmiany rozporządzeń w sprawie kształcenia uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Komentarze internautów są różne – od peanów po trywialne pytania „A co on takiego robi?” „Czy on się na tym zna?”

Poszukiwanie odpowiedzi na tak postawione pytanie należałoby chyba zacząć w Świdnicy, gdzie 17-letni zaledwie Marek Michalak został przewodniczącym Koła Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”, a już trzy lata później został prezesem zarządu głównego tego stowarzyszenia. Złożył funkcję, zostawszy RPD. Co może zrobić nastolatek dla niewiele młodszych od siebie? A jednak! Utworzył jedną z pierwszych w mieście świetlic środowiskowych, zmobilizował do pracy grono przyjaciół i przy ich wsparciu zorganizował doskonale funkcjonujący system pomocy edukacyjnej.

 

 

(...)

Maria Aulich

 

Więcej - GN nr 42