(15.10) Najlepsi z najlepszych na Zamku

Chciałabym podziękować nauczycielom za to, co zrobili dla edukacji. To państwo jesteście autorami sukcesów naszych uczniów - powiedziała minister edukacji Krystyna Szumilas podczas uroczystej gali Konkursu Nauczyciel Roku 2012 organizowanego przez "Głos Nauczycielski" oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Szefowa MEN nie ukrywała podziwu dla osiągnięć nauczycieli nominowanych w konkursie. - Wszyscy pamiętamy swoich nauczycieli, a szczególnie tych, którzy spowodowali, że wybraliśmy taką, a nie inną drogę życia, którzy pomogli nam rozbudzić marzenia - mówiła Szumilas.

 

- Trzeba podkreślić wagę tej uroczystości dla pokazania, jak ważna jest praca nauczycieli, jak ważne jest zaangażowanie osobiste i wrażliwość społeczna, ich pasja w kształceniu, przekazywaniu wiedzy i edukakacji młodego pokolenia - stwierdziła Irena Wóycicka, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta reprezentująca na gali prezydenta Bronisława Komorowskiego.

 

Marzena Kędra, Nauczyciel Roku 2012

 

Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej

 


Prowadzący Galę Artur Barciś rozrywa koperte z wynikami Konkursu

 

List do uczestników gali skierowała także marszałek Sejmu Ewa Kopacz: "Na przestrzeni wieków zmieniały się metody nauczania oraz zakresy programowe, ale relacje mistrz-uczeń pozostają niezmienne. (...) Dla wielu młodych ludzi to nauczyciel jest przewodnikiem życia, który pomaga bezpiecznie przejść trudną drogę w dorosłość. Z najserdeczniejszymi gratulacjami i słowami uznania zwracam się do mistrzów, wszystkich tych z Państwa, którzy zostali finalistami Konkursu Nauczyciel Roku 2012. Wyróżnienie to jest potwierdzenie estytmy i autorytetu, jakim się Państwo cieszycie wśród dzieci i młodzieży. W dzisiejszych czasach to prawdziwy zaszczyt".

 

Gośćmi gali byli także posłowie, samorządowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie.

 

Tytuł Przyjaciela Szkoły odebrali Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz prof. Łukasz Turski - reprezentujący Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

(PS, GN)

 

Fot. Rajmund Nafalski