(15.10) Wyniki Konkursu Nauczyciel Roku 2012!

NAUCZYCIELEM ROKU 2012 została  Marzena Kędra, nauczycielka nauczania zintegrowanego i dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance!

 

Raz w miesiącu odbywają się narady społeczności szkolnej, funkcjonuje „Gazetka wychowawcza”, obradują konferencje dziecięce. Wszystko to dzieje się w małej szkole w Moszczance (gmina Prudnik, województwo opolskie).

 

Marzena Kędra od prawie 20 lat działa w Polskim Stowarzyszeniu Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta – pełni obecnie funkcję jego prezesa. Już na początku pracy zawodowej postanowiła, jak sama mówi, „humanizować edukację”. Oznaczało to między innymi pracę nad projektami autorskimi. Ten pierwszy, dla klas I – III, był dwukrotnie nagradzany. Kolejny, „Przyjazna szkoła”, został rozszerzony na II etap edukacji i wpisany do zestawu szkolnych programów nauczania.

 

W 2005 r. Marzena Kędra mogła ziścić swoje marzenia o innej szkole – została dyrektorką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, małej, wiejskiej placówki w Moszczance (gmina Prudnik, województwo opolskie). Zyskała w ten sposób szanse na wyjście z działaniami poza klasę, którą prowadziła, pracując wcześniej w Prudniku. Przydała się pedagogika Freineta. Bez wykorzystywania pozycji szefa zdołała zmobilizować do działania nauczycieli placówki – powstała wspólnie sformułowana koncepcja pracy „Nowoczesna Edukacja Szkolna”. I tak to się zaczęło.

 

Podstawą działań została oczywiście pedagogika Freineta z wykorzystaniem teorii Janusza Korczaka. Efekty? – raz w miesiącu odbywają się narady społeczności szkolnej, funkcjonuje „Gazetka wychowawcza”, do której uczniowie mogą wrzucać swoje propozycje oparte na kilku hasłach. Notatki do „Krytykujemy”, „Gratulujemy”, „Życzymy sobie” funkcjonują jednak wyłącznie wtedy, gdy są podpisane. Ciekawostką są konferencje dziecięce – sześć w roku – podczas których każdy uczeń ma możliwość zaprezentowania własnych zainteresowań. Dwa razy w półroczu odbywają się debaty na tematy zaproponowane przez dzieci. 

 

Wszystko to dzieje się w małej, liczącej niespełna 100 uczniów szkole prowadzonej przez gminę Prudnik. Około 40 proc. dzieci rodzice przywożą tu z miasta, bo to placówka niezwykła. Uczniowie są laureatami licznych konkursów, autorami książek i płyt, które Nauczycielka Roku 2012 redaguje i wydaje. Skąd biorą się na to pieniądze? Stara się o nie założone przez Marzenę Kędrę Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno”, w którym działają członkowie lokalnej społeczności, niekoniecznie rodzice uczniów. Bo Mała Ojczyzna to ważna sprawa. Równie ważny jest „Klub Aniołów” działający na rzecz integracji międzypokoleniowej.

 

Marzena Kędra powołała też pierwszą w Polsce „wirtualną klasę”, tworząc witrynę internetową prezentującą różne działania uczniów z Moszczanki. Warsztaty otwarcia poprowadził osobiście prezydent Międzynarodowego Ruchu Freinetowskiego. Nauczycielka funkcjonuje w nim, od lat uczestnicząc w kongresach, m.in. w Meksyku i Hiszpanii. I po objęciu funkcji dyrektora nic się nie zmieniło. No, może tylko tyle, że lekcje otwarte, warsztaty i seminaria dla nauczycieli polskich organizuje już „u siebie”, pozyskując na ten cel fundusze ze środków pozabudżetowych, także unijnych.

 

Wszystkich jej inicjatyw nie sposób wymienić, no może choć kilka - 2006 „Chleb i róże” – innowacja z wychowania obywatelskiego i kształtowania postaw moralnych, 2009 „Nowoczesna edukacja – szkoła w działaniu” – klasy I – III, program własny, 2012 „Smakowanie świata”, program własny I nagroda w konkursie MEN i ORE. Jej szkoła realizuje obecnie cztery innowacje pedagogiczne, a placówka uzyskała tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”. Poza tym laureatka jest drugą kadencję radną powiatu Prudnik, przewodniczącą komisji oświaty.

 

Marzenę Kędrę, profesorkę oświaty (2010 r.) do konkursu NR 2012 zgłosiło Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno”, dołączając liczne rekomendacje absolwentów, rodziców, instytucji. Dlaczego to zrobili? Bo jak mówią, laureatce się to należy, za całokształt i za to że jest taka, jaka jest.

 

WYRÓŻNIENIE otrzymali:

- Beata Zyngier, nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu elektroniki i elektrotechniki w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu

- Jacek Tyc, wychowawca i nauczyciel języka niemieckiego w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju

 

NOMINOWANI do tytułu Nauczyciel Roku 2012

•          Marzanna Gromotowicz, nauczycielka języka angielskiego i American Studies (kulturoznawstwo USA) w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

•          Iwona Jancik, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wojcieszowie

•          Katarzyna Kasprzyk, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, muzyki, języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 130 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

•          Barbara Latocha, dyrektorka Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni

•          Grażyna Linder, nauczycielka fizyki w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku

•          Elżbieta Maćkowska, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum nr 2 w Górze

•          Patryk Nisiewicz, nauczyciel fizyki i informatyki w Gimnazjum nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zagórzu

•          Krzysztof Paluszak, nauczyciel języka polskiego, angielskiego oraz wiedzy o kulturze i filozofii w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie

•          Anna Samsonowicz, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana w Będzinie

•          Katarzyna Wiśniewska, nauczycielka muzyki i plastyki w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze.

(GN)