Nasz Patronat. VIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Cieszynie

 

Biblioteka bez granic - pod takim tytułem odbyło się 29 marca w Cieszynie VIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego.

 

 

W Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” zgromadzili się zaproszeni goście, bibliotekarze i nauczyciele bibliotekarze z województwa śląskiego. Forum patronowali: marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, wojewoda śląski Zbigniew Łukaszczyk, śląski kurator oświaty Stanisław Faber, burmistrz Cieszyna Mieczysław Szczurek. Patronat medialny sprawowały Głos Nauczycielski i „Poradnik Bibliotekarza”.

Forum otworzył mgr inż. Jan Matuszek, zastępca burmistrza Cieszyna, który serdecznie powitał uczestników w mieście na granicy Polski i Czech.
Spośród zaproszonych gości głos zabrały panie:
>> Dorota Malczewska-Stus, reprezentująca Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, która życzyła owocnych obrad;
>> Barbara Michniak, wiceprezes Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, która odczytała list prezesa Rady Głównej TNBSP Danuty Brzezińskiej do uczestników;
>> Grażyna Hołtyś-Warmuz, sekretarz Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, która wspomniała działania ZNP wspierające zawodowo nauczycieli oraz nauczycieli bibliotekarzy.

W konferencji uczestniczyli także m.in.: Jana Galášová, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie; Maria Kucharska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju; Izabela Kula, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie; dr Dagmara Bubel, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej; Krzysztof Szelong, dyrektor Książnicy Cieszyńskiej; Jadwiga Lincer, prezes Oddziału ZNP w Cieszynie; Renata Lipniewska, wicedyrektor RODN „WOM” w Częstochowie; Róża Mordyńska, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Zabrzu; Gabriela Piasecka, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Mysłowicach; Romana Bulanda-Frączkiewicz, prezes Rady Oddziału TNBSP w Bielsku-Białej; Alina Grabna, prezes Rady Oddziału TNBSP w Częstochowie; Agnieszka Chorągwicka, członkini Rady Oddziału TNBSP w Rybniku; Bożena Drężek i Ewa Kaczmarzyk, członkinie Rady Oddziału TNBSP w Zabrzu; Agata Chromik, kierownik Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Cieszynie; dr Beata Przewoźnik z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Tomasz Trancygier, redaktor naczelny „Knižnicy”, miesięcznika Słowackiej Biblioteki Narodowej.

 

Forum zgromadziło około 200 uczestników, pracowników różnych typów bibliotek. Zebrani wysłuchali następujących wystąpień:
>> „Czas przełomu. Oczekiwania, perspektywy, możliwości bibliotek publicznych” – prof. Jana Malickiego (Biblioteka Śląska w Katowicach);
>> „Portál služby <<Pýtajte sa knižnice>> ako druh medziknižničnej spolupráce na Slovensku” – dr Dariny Janovskiej (Słowacka Biblioteka Narodowa w Martinie);
>> „Profilaktyka i terapia w bibliotece” – Katarzyny Urbaniec (Biblioteka Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej);
>> „Prezentacja Biblioteki Regionalnej w Karwinie po generalnej rekonstrukcji, zrealizowanej w latach 2010 – 2011” – dr Haliny Molin (Biblioteka Regionalna w Karwinie);
>> „Integracja – z naszych doświadczeń” – Bogusławy Nasalskiej i Aurelii Wątroby (Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej);
>> „Realizacja Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” – Doroty Malczewskiej-Stus (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej);
>> „Čítárna a literární kavárna Noiva Městské knihovny v Českém Těšíně” – Haliny Klimszy, który wygłosiła Dana Zipserová (Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie);
>> „Ochrona i konserwacja zbiorów w cieszyńskich bibliotekach zabytkowych – Łucji Brzeżyckiej i Anny Fedrizzi-Szostok (Książnica Cieszyńska)”;
>> „Model bibliotekarstwa uczestniczącego wyzwaniem i szansą dla nowoczesnej biblioteki” – dr Dagmary Bubel (Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej);
>> „Nowe inicjatywy edukacyjne Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie” – Anny Hiller i Jolanty Janickiej (Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie);
>> „Pięć lat działalności Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie” – dr Renaty Sowady (Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie).

VIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego zorganizowały: Książnica Cieszyńska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej – Filia w Cieszynie, oraz Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie przy współpracy jeszcze kilku innych organizacji i podmiotów.

 

Uczestnicy zwiedzili także Książnicę Cieszyńską, gdzie obejrzeli wystawę „Wiek totalitaryzmów. Kiedy Bóg umiera…” oraz wzięli udział w warsztatach w pracowni konserwatorskiej.

 

 

 

 

 

IX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego odbędzie się w marcu 2013 r. w Sosnowcu.

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.vforumbibliotekarzy.republika.pl

(DK, GN)