Nasz patronat: 50 finalistów Olimpiady Przedsiębiorczości

Znamy już finalistów Olimpiady Przedsiębiorczości, którzy 12 kwietnia w SGH w Warszawie przystąpią do rywalizacji o stypendia, indeksy najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Finałowa pięćdziesiątka została wyłoniona spośród 1261 zawodników podczas eliminacji okręgowych przeprowadzonych 1 marca br. w siedzibach pięciu współorganizatorów Olimpiady: SGH oraz uniwersytetów ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

 

Rozwiązanie testu, który był pierwszym etapem zawodów okręgowych, wymagało doskonałej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, finansów i zarządzania. Trzeba było również wykazać się znajomością zagadnień związanych z tegorocznym hasłem przewodnim Olimpiady – społeczną odpowiedzialnością biznesu – oraz orientacją w bieżących wydarzeniach ekonomicznych. Ci, którym test poszedł najlepiej, w drugim etapie w samodzielnie dobranych zespołach rozwiązywali zestaw studiów przypadku. Zwieńczeniem rozgrywek okręgowych były prezentacje wybranych case studies przed Komisją. Do finału przeszło najlepszych 10 zawodników z każdego z pięciu okręgów Olimpiady.

 

Podczas eliminacji okręgowych wszyscy zawodnicy oraz ich opiekunowie merytoryczni otrzymali wartościowe publikacje ufundowane przez wydawnictwo Difin, a dodatkowo również zaproszenie do udziału w elitarnym kursie e-learningowym Pierwszy krok w biznesie oraz kartę wstępu na egzamin na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA.

 

 

Przed rozpoczęciem testu rozlosowano nagrodę specjalną dla szkół – tablicę interaktywną. Otrzyma ją XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie. Wszystkie szkoły zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych dostały również od tej samej firmy roczną licencję na System Antyplagiatowy dla Szkół Antyściąga.pl.

 

Bardzo atrakcyjne nagrody przewidziano także dla laureatów Olimpiady, zwycięzcy na mocy uchwał senatów poszczególnych uczelni uzyskają też specjalne uprawnienia w postępowaniach kwalifikacyjnych do szkół wyższych.
Olimpiadę organizuje Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z pięcioma polskimi publicznymi uczelniami ekonomicznymi: SGH w Warszawie oraz uniwersytetami ekonomicznymi w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

 

Partnerami Strategicznymi są Narodowy Bank Polski i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. VII edycja Olimpiady została objęta patronatem honorowym Ministra Skarbu Państwa. Stypendia dla laureatów ufundował Bank BGŻ.
Olimpiada jest współfinansowana ze środków NBP, PAFW oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.olimpiada.edu.pl