Pytania do eksperta: Przerwy świąteczne

 • user warning: Table './glosng/cache_block' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_block WHERE cid = 'ad:0:tma:pl:http://www.glos.pl/node/5400' in /home/web/glos/www/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './glosng/cache_block' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_block SET data = 'a:1:{s:7:\"content\";s:283:\"\n<div class=\"advertisement group-tids-0\" id=\"group-id-0\">\n <script type=\"text/javascript\">\n//<![CDATA[\n $(document).ready(function(){ jQuery(\"div#group-id-0\").load(\"http://www.glos.pl/modules/ad/serve.php?m=jquery&q=2&t=0&u=node%2F5400&l=node%2F5400\"); });\n //]]>\n </script>\n</div>\n\";}', created = 1438545124, expire = -1, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'ad:0:tma:pl:http://www.glos.pl/node/5400' in /home/web/glos/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './glosng/cache_block' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_block WHERE cid = 'ad:43:tma:pl:http://www.glos.pl/node/5400' in /home/web/glos/www/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './glosng/cache_block' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_block SET data = 'a:1:{s:7:\"content\";s:285:\"\n<div class=\"advertisement group-tids-43\" id=\"group-id-1\">\n <script type=\"text/javascript\">\n//<![CDATA[\n $(document).ready(function(){ jQuery(\"div#group-id-1\").load(\"http://www.glos.pl/modules/ad/serve.php?m=jquery&q=5&t=43&u=node%2F5400&l=node%2F5400\"); });\n //]]>\n </script>\n</div>\n\";}', created = 1438545124, expire = -1, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'ad:43:tma:pl:http://www.glos.pl/node/5400' in /home/web/glos/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './glosng/cache_block' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_block WHERE cid = 'ad:34:tma:pl:http://www.glos.pl/node/5400' in /home/web/glos/www/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './glosng/cache_block' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_block SET data = 'a:1:{s:7:\"content\";s:285:\"\n<div class=\"advertisement group-tids-34\" id=\"group-id-2\">\n <script type=\"text/javascript\">\n//<![CDATA[\n $(document).ready(function(){ jQuery(\"div#group-id-2\").load(\"http://www.glos.pl/modules/ad/serve.php?m=jquery&q=7&t=34&u=node%2F5400&l=node%2F5400\"); });\n //]]>\n </script>\n</div>\n\";}', created = 1438545124, expire = -1, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'ad:34:tma:pl:http://www.glos.pl/node/5400' in /home/web/glos/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './glosng/cache_block' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_block WHERE cid = 'ed_classified:1:tma:pl:r.1' in /home/web/glos/www/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './glosng/cache_block' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_block SET data = '', created = 1438545124, expire = -1, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = 'ed_classified:1:tma:pl:r.1' in /home/web/glos/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './glosng/cache_block' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_block WHERE cid = 'ad:32:tma:pl:http://www.glos.pl/node/5400' in /home/web/glos/www/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './glosng/cache_block' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_block SET data = 'a:1:{s:7:\"content\";s:285:\"\n<div class=\"advertisement group-tids-32\" id=\"group-id-3\">\n <script type=\"text/javascript\">\n//<![CDATA[\n $(document).ready(function(){ jQuery(\"div#group-id-3\").load(\"http://www.glos.pl/modules/ad/serve.php?m=jquery&q=5&t=32&u=node%2F5400&l=node%2F5400\"); });\n //]]>\n </script>\n</div>\n\";}', created = 1438545124, expire = -1, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'ad:32:tma:pl:http://www.glos.pl/node/5400' in /home/web/glos/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './glosng/cache_block' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_block WHERE cid = 'ad:35:tma:pl:http://www.glos.pl/node/5400' in /home/web/glos/www/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './glosng/cache_block' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_block SET data = 'a:1:{s:7:\"content\";s:285:\"\n<div class=\"advertisement group-tids-35\" id=\"group-id-4\">\n <script type=\"text/javascript\">\n//<![CDATA[\n $(document).ready(function(){ jQuery(\"div#group-id-4\").load(\"http://www.glos.pl/modules/ad/serve.php?m=jquery&q=1&t=35&u=node%2F5400&l=node%2F5400\"); });\n //]]>\n </script>\n</div>\n\";}', created = 1438545124, expire = -1, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'ad:35:tma:pl:http://www.glos.pl/node/5400' in /home/web/glos/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './glosng/cache_block' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_block WHERE cid = 'book:0:tma:pl:r.1:http://www.glos.pl/node/5400' in /home/web/glos/www/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './glosng/cache_block' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_block SET data = 'a:2:{s:7:\"subject\";s:9:\"Książka\";s:7:\"content\";s:700:\"<div id=\"book-block-menu-14526\" class=\"book-block-menu\">\n <ul class=\"menu\"><li class=\"collapsed first last\"><a href=\"/node/14526\">Nr 26/24 czerwca 2015</a></li>\n</ul></div>\n<div id=\"book-block-menu-14566\" class=\"book-block-menu\">\n <ul class=\"menu\"><li class=\"collapsed first last\"><a href=\"/node/14566\">Nr 27/1 lipca 2015</a></li>\n</ul></div>\n<div id=\"book-block-menu-14605\" class=\"book-block-menu\">\n <ul class=\"menu\"><li class=\"collapsed first last\"><a href=\"/node/14605\">Nr 28-29/8-15 lipca 2015</a></li>\n</ul></div>\n<div id=\"book-block-menu-14661\" class=\"book-block-menu\">\n <ul class=\"menu\"><li class=\"collapsed first last\"><a href=\"/node/14661\">Nr 30-31/22-29 lipca 2015</a></li>\n</ul></div>\n\";}', created = 1438545124, expire = -1, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'book:0:tma:pl:r.1:http://www.glos.pl/node/5400' in /home/web/glos/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './glosng/cache_block' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_block WHERE cid = 'ad:33:tma:pl:http://www.glos.pl/node/5400' in /home/web/glos/www/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './glosng/cache_block' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_block SET data = 'a:1:{s:7:\"content\";s:285:\"\n<div class=\"advertisement group-tids-33\" id=\"group-id-5\">\n <script type=\"text/javascript\">\n//<![CDATA[\n $(document).ready(function(){ jQuery(\"div#group-id-5\").load(\"http://www.glos.pl/modules/ad/serve.php?m=jquery&q=1&t=33&u=node%2F5400&l=node%2F5400\"); });\n //]]>\n </script>\n</div>\n\";}', created = 1438545124, expire = -1, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'ad:33:tma:pl:http://www.glos.pl/node/5400' in /home/web/glos/www/includes/cache.inc on line 112.

Jesteśmy nauczycielkami placówki nieferyjnej. Niedługo będą święta i dla uczniów w tym czasie są przewidziane przerwy świąteczne. Chciałybyśmy się dowiedzieć, czy nauczycielom tych placówek należą się dni wolne od pracy w okresie przerw świątecznych? (F.G. Kozienice)

Nauczycielom placówek nieferyjncyh w czasie przerwy świątecznej, poza przypadającymi w tym okresie dniami świąt i dniami wolnymi od pracy, nie przysługuje prawo do innych dodatkowych dni wolnych od pracy.
 
Przerwy świąteczne są to dodatkowe dni w trakcie roku szkolonego wolne od zajęć edukacyjnych, a wynikają z przepisów rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Rozporządzenie to określa terminy rozpoczynania i kończenia zajęć oraz przerw między nimi w szkołach, w tym terminy przerw świątecznych. W trakcie przerw świątecznych w szkołach nie odbywają się obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą. Natomiast przerwy świąteczne nie są czasem urlopu wypoczynkowego ani też dniami wolnymi od pracy:
Jak wynika z treści art. 64 ust. 1 i 3 Karty Nauczyciela, nauczycielowi, który jest zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe,  przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.
Zgodnie z art. ust. 1 i art. 42c ust. 1 wymienionej ustawy czas pracy nauczycieli wynosi 40 godzin na tydzień przez pięć dni. Dyrektor szkoły czy placówki oświatowej powinien więc tak ustalić organizację pracy szkoły, jak też zakres i wymiar zadań nauczycieli, aby mogli je wykonywać bez konieczności przekraczania wymiaru czasu pracy. Dla nauczyciela normy czasu pracy to maksymalnie pięć dni w tygodniu i 40 godzin. Karta Nauczyciela nie ustala okresu rozliczeniowego i dobowej normy czasu pracy. Brak takiego ustalenia powoduje, że w każdym tygodniu roku szkolnego nauczyciel ma obowiązek pracować określoną liczbę dni (pięć) i do 40 godzin. Pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu tylko wtedy, kiedy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto określone w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Skrócenie tygodnia pracy - przy braku dobowej normy czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego - powoduje, że bez względu na indywidualny wymiar godzin pracy w tym dniu (dniach), dzień ten (dni) nie podlega odpracowaniu w innym terminie. Jeżeli natomiast święto przypada w dzień wolny dla nauczyciela, to nie powoduje to zmniejszenia tygodniowej liczby dni pracy.
W czasie przerw świątecznych szkoła może organizować dla dzieci i młodzieży zajęcia wychowawczo-opiekuńcze czy imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne oraz inne zajęcia i nauczyciele zobowiązani są uczestniczyć w realizacji tych zadań, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przerwy świąteczne zarówno w szkołach feryjnych, jak i nieferyjnych nie są okresem nieświadczenia pracy przez nauczycieli.
Przerwy świąteczne w szkołach jest to czas wolny od zajęć dla uczniów. Nie jest natomiast równocześnie czasem nieświadczenia pracy przez nauczycieli. Dlatego też w szkołach feryjnych przerwy świąteczne nie stanowią dni wolnych od pracy dla nauczycieli.

 

 

Joanna Skrobisz

 

Więcej prawnych pytań i odpowiedzi - GN nr 50