Nauczyciel Roku 2007

Nauczyciel Roku 2007

Wiesław Włodarski

Nauczycielem Roku 2007!

 

Matematyk z duszą humanisty, dyrektor stołecznego Zespołu Szkół nr 73. Nauczyciel Roku 2007 szkołę ma we krwi. I nic dziwnego, oboje rodzice byli nauczycielami. Nie lubi mówić o sobie, ale rodzice, uczniowie i nauczyciele nie szczędzą mu ciepłych słów.

 

Dusza-człowiek, nie dosypia i nie dojada, bo musi dopatrzeć swojej szkoły. Robi kilka rzeczy naraz, ale dla wszystkich zawsze znajdzie czas.

Tytuł podczas Gali Konkursowej wręczyli mu Minister Edukacji Narodowej prof. Ryszard Legutko i Redaktor Naczelna Głosu Nauczycielskiego Lidia Jastrzębska.

 

 

10 października br., na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala, podczas której Minister Edukacji Narodowej, prof. Ryszard Legutko oraz redaktor naczelna „Głosu Nauczycielskiego” – Lidia Jastrzębska wręczyli tytuły najlepszym nauczycielom w kraju.

W zgodnej opinii Jury, któremu przewodniczył prof. Stefan M. Kwiatkowski - dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych - Nauczycielem Roku 2007 został Wiesław Włodarski – dyrektor Zespołu Szkół nr 73 w Warszawie.

 

Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymali: Dariusz Kulma - nauczyciel matematyki z Gimnazjum nr 2 w Mińsku Mazowieckim oraz Agnieszka Górecka - nauczycielka z Przedszkola Miejskiego nr 81 w Łodzi.

 

 

Tytułem Nadzieja Edukacji uhonorowano Aleksandrę Makowską, nauczycielkę języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie (woj. zachodniopomorskie). Andrzej Bobkiewicz, nauczyciel języka polskiego w Kirowogradzie (Ukraina) otrzymał honorowy tytuł Ambasadora Polskiej Szkoły, a Ewa Zabielna, nauczycielka kształcenia zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej w Toporzysku (woj. małopolskie) otrzymała tytuł Siłaczki XXI wieku.

 

 

 

Konkurs „Nauczyciel Roku” to szczególna i jedyna w swoim rodzaju, ogólnopolska inicjatywa. Jej założeniem jest wyłonienie najbardziej wartościowego, twórczego i zarazem znakomicie wykwalifikowanego nauczyciela. Człowieka otwartego i tolerancyjnego. Człowieka, dla którego pasja, świat wartości i kultura osobista są na co dzień wartościami nadrzędnymi.

 

 

 

 

Organizatorami Konkursu Nauczyciel Roku są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz najstarszy w Polsce tygodnik społeczno-oświatowy „Głos Nauczycielski” (rok założenia: 1917!). Z roku na rok impreza nabiera coraz większego blasku i cieszy się coraz większą popularnością wśród nauczycieli. Jednak przebrnięcie przez nad wyraz gęste sito merytorycznych ekspertów złożone z zajmujących się pedagogiką teoretyków oraz praktyków nie jest zadaniem łatwym. Tym niemniej rodzima kadra pedagogów nie bez przyczyny jest uważana za najlepszą na świecie - z kilkuset wniosków do formalnej oceny przeszło prawie 100 nauczycieli. Słowo „aż” nie jest tu przypadkiem. Potwierdzenie umiejętności i zgłoszenie nauczyciela do grona nominowanych wymaga skrupulatnej, mozolnej pracy. Nierzadko taki wniosek ostatecznie składa się z kilkudziesięciu stron, na których widnieją dziesiątki podpisów i pieczątek, zaświadczających o kwalifikacjach i osiągnięciach nauczyciela.

 

 

Jury bierze jednak pod uwagę nie tylko „mierzalne” sukcesy, takie jak liczba przygotowanych olimpijczyków czy zwycięzców w konkursach. Nie mniejszą rolę ogrywają: praca społeczna nie tylko na rzecz swojej szkoły, ale także środowiska lokalnego, organizowanie pomocy dla najbiedniejszych uczniów, organizowanie zajęć pozalekcyjnych czy zdobywanie dodatkowych środków na działalność kół zainteresowań.

Także organizatorzy z roku na rok podwyższają swoje oczekiwania, ale jednocześnie czynią Konkurs coraz bardziej atrakcyjnym. Zdobywca tytułu Nauczyciel Roku 2007, oprócz Nagrody Ministra Edukacji i nagrody ufundowanej przez „Głos Nauczycielski” otrzymał znaczną kwotę pieniężną oraz wiele wartościowych nagród. Wśród nich są m.in. wysokiej klasy urządzenia AGD, laptopy, bony edukacyjne na studia, ekskluzywne wycieczki zagraniczne, pakiet ubezpieczeń i wiele, wiele innych.

 

 

Ciekawostką jest fakt, że w tegorocznej edycji oprócz Zwycięzcy i Wyróżnionych nagrodzona została nie tylko trzynastka finalistów, ale i wszystkie szkoły z których pochodzą laureaci. Łączna wartość samych nagród rzeczowych przekroczyła w tym roku kwotę kilkuset tysięcy złotych. Głównymi sponsorami Konkursu były firmy: Tesco, Edukacja Polska, ProgMan oraz Mentor. Partnerem Finansowym akcji był zaś bank PKO Bank Polski.

Jak podkreślała redaktor naczelna tygodnika „Głos Nauczycielski”, Lidia Jastrzębska – „najważniejszym celem imprezy, oprócz wyłonienia najlepszego nauczyciela, jest budowanie prestiżu tego niełatwego i wymagającego ogromnej odpowiedzialności zawodu. Zawodu, który ma tak ogromne znacznie dla przyszłości kraju. Cieszę się, że w akcję włączyli się znakomici sponsorzy, że w Gali wzięło udział tak wiele znamienitych osobistości, że obok siebie mogli stanąć przedstawiciele Ministerstwa i Związku Nauczycielstwa Polskiego – instytucji, które na co dzień różnią się znacznie poglądami. Wszystko to świadczy o tym, że Konkurs jest wydarzeniem elitarnym i niezwykle ważnym w życiu naszego kraju. Przy okazji pokazuje on, że w sprawach ważnych można wznieść się ponad podziałami. Dziś w Polsce aspekt ten jest niezwykle istotny. Jednym słowem: bierzcie z nas przykład!”

 

Nad wspólną inicjatywą redakcji „Głosu Nauczycielskiego” oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej patronat medialny objęły TVP 1, Polskie Radio Bis oraz miesięcznik Perspektywy.

Warto dodać, że w ubiegłym roku po raz pierwszy organizatorzy wprowadzili też honorowy tytuł „Przyjaciel szkoły”. Otrzymała je Polska Policja oraz ojciec Jan Góra. W tym roku tytuł otrzymał Jurek Owsiak.

 

 

Po raz drugi szkoły, z których pochodzili nominowani otrzymały sygnowany przez „Głos Nauczycielski” oraz MEN znak jakości „Szkoła na medal”. Tabliczka ta, zawieszona przed wejściem do szkoły ma informować o wysokim poziomie merytorycznym szkoły i uczącej w niej kadry pedagogicznej.

 

 

Novum tej edycji konkursu są specjalne wyróżnienia „Inicjatywa edukacyjna roku”, które organizatorzy przyznali Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za program Ratujemy i Uczymy Ratować, Microsoft – za Partnerstwo dla przyszłości, a także wspólnej inicjatywie PKN Orlen i Fundacji Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny” – Konkurs Inicjatyw „Bezpieczne Drogi”.

 

 

Podczas zamkowej Gali wszyscy goście swiętowali też 90. urodziny Głosu Nauczycielskiego. Dostaliśmy setki życzeń za które serdecznie dziękujemy.