Uroczysta Gala Konkursu Nauczyciel Roku 2011 (13 października)

Anna Sosna, Nauczyciel Roku 2011

Laureatka z minister Katarzyną Hall i prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem

Anna Sosna i Wiesław Włodarski, Nauczyciel Roku 2007

Minister edukacji Katarzyna Hall

Dr Grażyna Melanowicz z Kancelarii Prezydenta RP

Prof. Jerzy Bralczyk - Przyjaciel Szkoły 2011 oraz Dariusz Jadowski z NBP. Narodowy Bank Polski został nagrodzony Inicjatywą Edukacyjną Roku

Prof. Stefan M. Kwiatkowski, przewodniczący Jury Konkursu

Prof. Kwiatkowski i finaliści Konkursu

Galę prowadził Zbigniew Zamachowski

 

 

ZDJĘCIA: RAJMUND NAFALSKI

© Głos Nauczycielski