doskonalenie zawodowe

Czy w pkt 8.2.1  opisujemy szkolenia i warsztaty zewnątrzszkolne, czy również wewnątrzszkolne?

Można uwzględnić całość doskonalenia (należy napisać, czego się nauczyliśmy, jak zastosowaliśmy i jakie uzyskaliśmy efekty)