Jaka umowa dla nauczyciela kontraktowego?

Dzień dobry.

Proszę o odpowiedź na pytanie jaką umowę o pracę powinien otrzymać nauczyciel kontraktowy ( od 01.09.2011 rozpoczęty staż na mianowanego) jeśli to będzie jego trzecia umowa w tej samej szkole (poprzednie dwie były zawarte na rok). Czy dyrektor może zawrzec kolejną umowę na rok tłumacząc się, że nie wie czy uda mu się utworzyć wszystkie planowane klasy? Zaznaczam, że już tak robił, że zatrudniał mlodych nauczycieli, przedłużał im umowy na drugi rok a później już nie, tłumacząc, że nie ma dla nich godzin a następnie zatrudniał kolejne młode osoby na ich miejsce - bo kto ma niepewne zatrudnienie "nie podskakuje". Po takiej sytuacji jeden z nauczycieli odwołał sie do kuratorium i otrzymał odpowiedź, że to sprawa dyrektora jak zatrudnia nauczycieli- czyli całkowita SAMOWOLA? Dyrektora nie obowiązuje karta nauczyciela, w ktorej jest zapis, że nauczyciel kontraktowy powinien otrzymać umowę na stałe? Wiem, że jest też, że ze względu na specyfikę szkoły ...itd, ale jest też, że nawet nauczyciela mianowanego można  zwolnić lub ograniczyć mu godziny jeśli RZECZYWIŚCIE ich dla niego zabraknie.

 

Dzień dobry.

Proszę o odpowiedź na pytanie jaką umowę o pracę powinien otrzymać nauczyciel kontraktowy ( od 01.09.2011 rozpoczęty staż na mianowanego) jeśli to będzie jego trzecia umowa w tej samej szkole (poprzednie dwie były zawarte na rok). Czy dyrektor może zawrzec kolejną umowę na rok tłumacząc się, że nie wie czy uda mu się utworzyć wszystkie planowane klasy? Zaznaczam, że już tak robił, że zatrudniał mlodych nauczycieli, przedłużał im umowy na drugi rok a później już nie, tłumacząc, że nie ma dla nich godzin a następnie zatrudniał kolejne młode osoby na ich miejsce - bo kto ma niepewne zatrudnienie "nie podskakuje". Po takiej sytuacji jeden z nauczycieli odwołał sie do kuratorium i otrzymał odpowiedź, że to sprawa dyrektora jak zatrudnia nauczycieli- czyli całkowita SAMOWOLA? Dyrektora nie obowiązuje karta nauczyciela, w ktorej jest zapis, że nauczyciel kontraktowy powinien otrzymać umowę na stałe? Wiem, że jest też, że ze względu na specyfikę szkoły ...itd, ale jest też, że nawet nauczyciela mianowanego można  zwolnić lub ograniczyć mu godziny jeśli RZECZYWIŚCIE ich dla niego zabraknie.

 

art. 10 KN
7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Zasada z Kodeksu Pracy o 3 umowie na czas określony tutaj nie działa., ponieważ KN dokładnie opisuje kiedy umowa może być na czas określony.
Jeśli dyrektor potrafi udowodnić, że występują takie przyczyny (mniejsza ilość oddziałów, zmiana programów nauczania itp.) to takich umów na czas określony  może być nawet 10.
Dyrektor wcale nie musi wyjaśniać nauczycielowi dlaczego nie zawarł z nim kolejnej umowy to jego sprawa.
Gdybym był takim nauczycielem, któremu nie przedłużono umowy, a nie wystąpiły przyczyny organizacyjne czyli w moje miejsce zatrudniono innego lub wiem że nie będę miał kolejnej umowy  to początkiem sierpnia poszedł bym do sądu pracy o ustalenie właściwości stosunku pracy. Sąd prawdopodobnie orzekł by że mimo że zawarta była umowa na czas określony to jednak z mocy prawa była na czas nieokreślony.
Ponieważ poszedłem w sierpniu to dyrektor nie może już nawet zastosować jednomiesięcznego skróconego okresu wypowiedzenia, wiec mam jeszcze  pracę przez cały rok, no chyba  że spróbuje mi zrobić negatywna ocenę z art. 6a KN (musi być solidny powód), ale zawsze jest jeszcze odwołanie do kuratorium.
Jesli chodzi o kuratorium to jest ono od kontroli spraw dydaktycznych, a nie prawa pracy od tego jest sąd pracy ewentualnie PIP.

Jeszcze jedno. Czy dyrektor nie przedłużając umowy nauczycielowi po dwóch latach zatrudniania go, może to zrobić bez konkretnego uzasadnienia? Czy mozna żądać od dyrektora takiego uzasadnienia na piśmie?