Kto może być moim opiekunem stażu?

Witam! Jestem w trakcie odbywania stażu na nauczyciela kontraktowego. Muszę zmienić opiekuna stażu.Pracuję w przedszkolu niepublicznym, czy moim opiekunem stażu może być nauczyciel ze szkoły podstawowej?

W ustawie czyytamy, że dyrektor powołuje... . Należy rozumieć "dyrektor placówki, w której jest odbywany staż".

W trudnych sytuacjach awansowych spory rozstrzyga KO (zgodnie z przepisami). Zapytaj w KO.

Niestety nikt z mojej placówki nie może być opiekunem stażu z powodu braku kwalifikacji więc potrzebuję konkretnej odpowiedzi: Czy opiekunem moim może być nauczyciel również ze szkoły, a nie tylko z przedszkola?

To dyrektor placówki, w której odbywamy staż przydziela opiekuna. Może nim być również dyrektor.