(8.02) Zalewska zdecydowała - 115 zł "na rękę" podwyżki dla dyplomowanego

 Po styczniowej podwyżce wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wzrośnie o 115 zł netto - tak wynika z podpisanego przez minister edukacji Annę Zalewską rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

 

 

 

Zgodnie z dokumentem, od 1 stycznia 2019 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą (BRUTTO) w przypadku:
stażysty - 2538 zł, czyli o 121 zł więcej niż obecnie
kontraktowego - 2611 zł, czyli o 124 zł więcej niż obecnie
mianowanego - 2965 zł, czyli o 141 zł więcej niż obecnie
dyplomowanego - 3483 zł, czyli o 166 zł więcej niż obecnie

 

Co oznacza, że do nauczycieli NETTO (czyli "na rękę") trafi w przypadku:
stażysty - 1834 zł, tj. o 83 zł więcej niż obecnie
kontraktowego - 1885 zł, tj. o 87 zł więcej niż obecnie
mianowanego - 2132 zł, tj. o 99 zł więcej niż obecnie
dyplomowanego - 2492 zł, tj. o 115 zł więcej niż obecnie

 

Według kalkulatora wynagrodzeń opracowanego przez badającą wynagrodzenia Polaków firmę Sedlak&Sedlak, nawet po styczniowej podwyżce 60 proc. pracowników w Polsce zarabiać będzie więcej niż wynosi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego! Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela mianowanego będzie niższe od wynagrodzenia 70 proc. pracowników, kontraktowego i stażysty - niższe niż wynagrodzenie 75 proc. pracowników w Polsce.

 

W 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w gospodarce narodowej ma wynieść 2250 zł. To oznacza, że wynagrodzenie zasadnicze stażysty będzie wyższe od pensji minimalnej zaledwie o 288 zł, a kontraktowego - o 361 zł.

 

MEN podało też wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, które wynoszą od 1 stycznia 2019 r. (BRUTTO) w przypadku:
stażysty - 2250 zł, czyli o 123 zł więcej niż obecnie
kontraktowego - 2289 zł, czyli o 109 zł więcej
mianowanego - 2584 zł, czyli o 123 zł więcej
dyplomowanego - 3033 zł, czyli o 144 zł więcej

 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, z pozostałym wykształceniem wynoszą (BRUTTO) w przypadku:
stażysty - 2230 zł, czyli o 353 zł więcej niż obecnie
kontraktowego - 2250 zł, czyli o 327 zł więcej
mianowanego - 2268 zł, czyli o 108 zł więcej
dyplomowanego - 2651 zł, czyli o 126 zł więcej

 

Podane przez MEN stawki dla dwóch ostatnich grup nauczycieli oznaczają, że stażyści z drugiej grupy i kontraktowi z trzeciej zarobią dokładnie tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie w gospodarce, a stażyści w trzeciej grupie - o 20 zł mniej!

 

W ustawie budżetowej na rok 2019 kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona na poziomie 3 045,21 zł., czyli wzrosła ona o 5 proc. w stosunku do kwoty bazowej z roku 2018.

 

Kiedy nauczyciele zobaczą dodatkowe pieniądze na swoich kontach? Niewykluczone, że dopiero za trzy miesiące! "Zgodnie z art. 30 ust. 11 ustawy – Karta Nauczyciela podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli nastąpi nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r." - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Ustawa budżetowa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 1 lutego br.

 

(PS, GN)