Konkurs. Baśnie, podania i legendy Mazowsza w komiksie

 

Rozpoczęła się IV edycja konkursu „Baśnie, podania i legendy Mazowsza w komiksie”. Konkurs wystartował 11 lutego br. Organizatorem jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

 

Jakie są cele konkursu?

Głównym celem jest wyłonienie najciekawszego komiksu stworzonego na podstawie powszechnie znanych i opublikowanych baśni, podań i legend Mazowsza z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej.

 

Pozostałe cele:

>> Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów aktywności artystycznej i twórczego myślenia.

>> Zapoznanie z bogatą historią, kulturą i tradycjami Mazowsza.

>> Rozbudzanie szacunku dla rodzimej kultury i poczucia przynależności do środowiska lokalnego i regionu.

>> Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym własnego regionu.

>> Kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości.

>> Podkreślenie faktu, że komiks posiada nie tylko charakter rozrywkowy, ale także walor edukacyjny i wychowawczy.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego.

 

Na czym polega zadanie konkursowe?

Na zaprojektowaniu i wykonaniu komiksu ilustrującego treść dowolnej baśni, podania lub legendy związanej z Mazowszem, które są powszechnie dostępne w postaci drukowanej lub elektronicznej.

 

Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną pracę konkursową.

Komiksy można przygotować:

1. w serwisie ToonDoo (www.toondo.com).

2. w programach PowerPoint, Word lub podobnych, umożliwiających tworzenie scen komiksowych (wstawianie kształtów w postaci dymków z wpisanym komputerowo tekstem) oraz zapisanie pracy w formacie PDF.

 

Zachęcamy nauczycieli do rozpropagowania informacji o konkursie w szkołach oraz do podjęcia się roli nauczyciela – opiekuna uczniów biorących udział w konkursie.

***

>> Wszystkie informacje o konkursie, regulamin oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne na stronie: http://komiks.oeiizk.edu.pl

>> Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: komiks@oeiizk.waw.pl

>> Prace konkursowe wraz z dokumentami zgłoszeniowymi należy przesyłać na adres OEIiZK do 15 kwietnia br.

>> IV edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

>> Patronat medialny nad konkursem sprawuje Głos Nauczycielski.