(4.02) ZNP do MEN: Domagamy się sprostowania

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od Ministerstwa Edukacji Narodowej sprostowania komunikatu, w którym znalazło się stwierdzenie o przełomie w rozmowach między MEN a związkami zawodowymi

 

Chodzi o informację prasową MEN z 31 stycznia 2019 r. pt. "Przełom w rozmowach z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Mamy dodatkowy ok. 1 mld zł na podwyżki od 1 września 2019 r."

 

Tego dnia w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyła się kolejna tura rozmów między MEN a nauczycielskimi związkami zawodowymi. Negocjacje niestety zakończyły się fiaskiem - minister edukacji Anna Zalewska nie zaproponowała związkom żadnych przełomowych propozycji, lecz jedynie powtórzyła składane wcześniej deklaracje.

 

Według ZNP, przebieg rozmów w CPS "Dialog" "w żaden sposób nie uprawnia Ministerstwa Edukacji Narodowej do zawarcia w treści powyższego komunikatu prasowego informacji o przełomie w rozmowach". Związek przypomniał, że w czasie rozmów "nie nastąpiło (...) zbliżenie stanowisk w kwestii wysokości wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. W związku z tym nieprawdziwe, a tym samym dezinformujące opinię publiczną, jest stwierdzenie zawarte w komunikacje MEN o przełomie w rozmowach".
 

 

ZNP poinformował, co tak naprawdę wydarzyło się 31 stycznia w "Dialogu": "Strona rządowa po raz kolejny nie przedstawiła żadnej nowej propozycji wzrostu wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. ponad kwotę ujętą w rozporządzeniu płacowym (tj. od 120 do 166 złotych). Przedstawiła natomiast propozycję przesunięcia wzrostu wynagrodzeń z 1 stycznia 2020 r. na 1 września 2019 r. o 5 proc., bez jakichkolwiek gwarancji zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie państwa. Związek Nauczycielstwa Polskiego kolejny raz powtórzył swoje żądanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. o 1000 złotych, domagając się jednocześnie rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim. Minister Anna Zalewska nie spełniła postulatu ZNP".

 

Stąd wniosek, że rozmowy "nie były żadnym przełomem i nie udało się osiągnąć kompromisu, ani też spotkać się, jak mówi Anna zalewska, w tzw. pół drogi, co sugeruje Departament Informacji i Promocji MEN w treści informacji prasowej".

 

(PS, GN)