staż do 31 maja 2019

Pani Beato, serdecznie dziekuję za wszystkie poprzednie odpowiedzi.

Mam jeszcze kilka watpliwości.

1. Staż na dyplomowanego kończę w maju. Czy obowiązują mnie kryteria oceny pracy- te z mianowanego (bo nim teraz jestem) czy te już na dyplomowanego? Takie wyśrubowane... 

2. Opis i analiza do teczki- dwa wymagania. A ustnie jedno. Wybrane ze wszystkich czy z punktu 4? Myslałam, że ze wszystkich jak czytałam rozporzadzenie, a ktoś zdawał po nowemu i kazali wybrać z pkt 4 (miał opisane 4a, wybrał 4b).

Z góry dziękuję :-)

1. Na mianowanego, nie jest jeszcze Pani nauczycielem dyplomowanym

2. Zgodnie z rozporządzeniem nauczyciel ustnie prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w par. 8 ust. 3, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku. Ustęp 3 ma 4 punkty, a punkt 4  litery a,b, c, d, więc myślę, ze wszystko już jasne:). Literki traktujemy jak odrębne punkty 9opisy przecież mogą dotyczyć każdej z nich).