Nie żyje prof. Janusz Gęsicki

Z wielkim smutkiem żegnamy
dr. hab. Janusza Gęsickiego,

kierownika Katedry Polityki Edukacyjnej, profesora nadzwyczajnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, wybitnego pedagoga, wieloletniego członka Jury Konkursu Nauczyciel Roku, b. członka Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, b. dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych APS

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje

Redaktor naczelny oraz zespół Głosu Nauczycielskiego