Pytaj o dowody. Studium (wiarygodnego) przypadku

 

Ten i trzy kolejne odcinki serii poświęcone będą analizie zalet i wad różnych sposobów sprawdzania skuteczności metod nauczania i wspomagania uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

 

 

Na zakończenie poprzedniego odcinka (GN nr 3 z 16 stycznia br.) przedstawiłem tzw. efekt konfirmacji, czyli skłonność do nieuświadamianego i automatycznego dążenia do potwierdzania twierdzeń, o których prawdziwości jesteśmy przekonani, zwaną też tendencją do (samo)potwierdzania (patrz Daniel Kahneman, 2012, literatura, s. 111). Występowanie „efektu konfirmacji” jest pierwszym sygnałem ostrzegawczym, który przemawia przeciwko stosowaniu analizy przypadku jako sposobu badania efektywności metod nauczania lub wspomagania dziecka ze SPE.

 

 

(...)

 

Tomasz Garstka

psycholog

 

 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos! (nr 5, e-wydanie)