Spotkanie RSzWiN ZNP z ministrem Piotrem Müllerem

 

Nie tylko Ustawa 2.0

W siedzibie Związku 18 stycznia br. odbyło się spotkanie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotrem Müllerem

 

Minister Müller przybył na zaproszenie Rady, by porozmawiać o stanie prac nad wdrażaniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej Ustawą 2.0. Poinformował m.in. o przygotowaniach do wydania rozporządzeń wprowadzających ustawę, w tym o budzącym wiele sprzeciwów rozporządzeniu o kosztochłonności studiów. W trakcie prac nad tym aktem wykonawczym zrezygnowano z rozszerzenia skali ocen kosztochłonności do sześciu punktów, ale równocześnie waga tego czynnika w obliczaniu subwencji maleje.

 

 

(...)

 

Stanisław Różycki

Wiceprezes RSzWiN ZNP

 

 

Cały tekst - GN nr 5 (e-wydanie)