ZUS pisze do dyrektorów: kontrolujcie chorujących nauczycieli

 

Nie ma takiego obowiązku

 

Coraz więcej dyrektorów szkół i przedszkoli w całej Polsce otrzymuje pisma ZUS z żądaniem przekazania informacji o kontrolach nauczycielskich zwolnień. ZNP wyjaśnia: to żądanie jest pozbawione podstaw prawnych

 

 

Od kilku tygodni dyrektorzy szkół w całej Polsce otrzymują z ZUS pisma dotyczące „kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy”. Takie pisma dostali już dyrektorzy łódzkich, rybnickich oraz krakowskich placówek oświatowych i nie kryją oburzenia. – Jeszcze to mamy robić? Ciekawe, jak?! Mamy jeździć do domów i mierzyć chorującym temperaturę? – mówią zdenerwowani na kolejny biurokratyczny obowiązek.

 

Tabelka do wypełnienia

Urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podkreślili w liście, że kontrole te są „jednym z działań, które mają na celu zapobieganie nieuzasadnionej absencji, która skutkuje wypłatą świadczeń zarówno ze środków pracodawców jak i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”. Sama kontrola zaś ma na celu „sprawdzenie, czy pracownik prawidłowo wykorzystuje okres przeznaczony na leczenie i odzyskanie zdolności do pracy, czy nie wykonuje czynności mogących przedłużyć okres niezdolności do pracy oraz czy nie wykonuje pracy zarobkowej”.

 

(...)

 

Magdalena Kaszulanis

 

Cały tekst - Gn nr 5 (e-wydanie)