wymaganie na dyplomowanego SPRZED STAŻU

Mam też pytanie o działania sprzed stażu na dyplomowanie. Czy to prawda że można je ująć do tego opisu i analizy czyli tej "teczki"? Np. byłam opiekunem stażystki ale przed moim stażem, albo koordynatorem projektu też przed stażem? Mogę to ująć do opisu i analizy wymagań?

Teczka musi zawierać przede wszystkim zadania z okresu stażu. daty nie są potrzebne w opisach i analizach. W nauczycielskich teczkach do tej pory znajdowałay się również (w mniejszosci) zadania od okresu mianowania.

Pamiętać należy, że w teczce będzie również kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju, w którym nie będzie zadan sprzed stażu...