staż do 31 maja 2019

Staż kończę 31 maja 2019 r. Plan pisałam wg wymagań z 2013 r. Jak piszę sprawozdanie? Wiem, że opis i analiza po nowemu. A to sprawozdanie- ma być z efektami, ale wg jakiego rozporzadzenia?

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - czy z planu, który Pani opracowała w realiach starego rozoprządzenia. Sprawozdanie będzie właśnie z tego planu, nie ma potrzeby pisać sprawozdania według nowego rozporządzenia, zwłaszcza, że przepisy przejściowe jasno wskazują, że nauczyciel realizuje swój plan (nie zmienia go z powodu nowego rozporządzenia).

Doipiero teczka i rozmowa bedą po nowemu.